Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Degree project, 30 Credits

Swedish name: Examensarbete

This syllabus is valid: 2019-09-02 and until further notice

Course code: 6SH013

Credit points: 30

Education level: Second cycle

Grading scale: VG Pass with distinction, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Political Science

Revised by: Head of Department of Political Science, 2019-05-21

Literature

Valid from: 2019 week 36

Codex : regler och riktlinjer för forskning
Stockholm : Vetenskapsrådet : 2004 :
http://www.codex.uu.se
Mandatory

Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
Boréus Kristina, Bergström Göran
Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 441 sidor :
ISBN: 9789144117928
Search Album, the University Library catalogue

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
ISBN: 9789140686121
Search Album, the University Library catalogue

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jörgensen Peter, Hedelund Lis
3., omarb. uppl. : Lund : Liber : 2014 : 349 s. :
ISBN: 9789147111510
Search Album, the University Library catalogue

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
ISBN: 978-91-44-06868-8
Search Album, the University Library catalogue

Widerberg Karin
Vetenskapligt skrivande : kreativa genvägar
Lund : Studentlitteratur : 2003 : 103 s. :
ISBN: 91-44-03040-1 : 247:00
Search Album, the University Library catalogue