Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Leadership, organising and quality, 10 Credits

Swedish name: Styrning, organisering och kvalitet

This syllabus is valid: 2020-01-20 and until further notice

Course code: 6ST035

Credit points: 10

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Leadership and Organisation: Second cycle, in-depth level of the course cannot be classified

Grading scale: Pass course only, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Political Science

Established by: Head of Department of Political Science, 2019-11-20

Required Knowledge

In service training for principles from the national agency for schools.

Literature

Valid from: 2020 week 4

Leading Schools in a Data Rich World
Earl Lorna, Katz Steven
Toronto: Aporia Consulting Ltd. : 2003 :
Klicka här
Mandatory

Håkansson Jan
Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem : strategier och metoder
Andra upplagan : 2017 : 173 sidor :
ISBN: 9789144121130
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Hur moderna organisationer fungerar
Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
ISBN: 9789144095028
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Lindgren Lena
Nya utvärderingsmonstret : Kvalitets- och resultatmätning i den offentliga sektorn
2. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 152 s. :
ISBN: 9789144088945
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Patel Runa, Davidson Bo
4., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 149 s. :
ISBN: 978-91-44-06868-8
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet
Skolverket : 2012 :
Mandatory

Timperley Helen
Det professionella lärandets inneboende kraft
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 179 s. :
ISBN: 9789144088853
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Kvalitetsarbete i vuxenutbildningen
Bjursell Cecilia, Chiab Christina, Falkner Carin, Ludvigsson Ann
Visby: Nomen förlag : 2014 :

Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik
Ejlertsson Göran, Axelsson Jonas
Lund : Studentlitteratur : 1996 : 134 s. :
ISBN: 91-44-00052-9
Search Album, the University Library catalogue

Bedömning i och av skolan : praktik, principer, politik
Folke-Fichtelius Maria, Lundahl Christian
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur AB : 2010 : 318 s. :
ISBN: 978-91-44-05681-4
Search Album, the University Library catalogue

Policyidéer för svensk skola
Gustafsson Jan-Eric, Sörlin Sverker, Vlachos Jonas
Stockholm : SNS : 2016 : 144 s. :
ISBN: 978-91-86949-77-8
Search Album, the University Library catalogue

Gärdenfors Peter
Lusten att förstå : om lärande på människans villkor
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2010 : 284 s. :
ISBN: 978-91-27-12165-2 (inb.)
Search Album, the University Library catalogue

Framgångsrika skolor : mer om struktur, kultur, ledarskap
Höög Jonas, Johansson Olof
Lund : Studentlitteratur : 2014 : 241 s. :
ISBN: 9789144102993
Search Album, the University Library catalogue

Struktur, kultur, ledarskap : förutsättningar för framgångsrika skolor
Höög Jonas, Johansson Olof
2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 223 s. :
ISBN: 978-91-44-10288-7
Search Album, the University Library catalogue

Att leda mot skolans mål
Johansson Olof, Svedberg Lars
Andra upplagan : Malmö : Gleerup utbildning AB : 2016 : 383 sidor :
ISBN: 978-91-40-69447-8
Search Album, the University Library catalogue

Förskollärarens metod och vetenskapsteori
Löfdahl Annica, Hjalmarsson Maria, Franzén Karin
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 188 s. :
ISBN: 9789147106585
Search Album, the University Library catalogue

Ledning i förskola
Malmberg Kristina, Arnqvist Anders
Falkenberg: Gleerups : 2018 :

Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy
Nihlfors Elisabeth, Johansson Olof
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 249 s. :
ISBN: 9789140687647
Search Album, the University Library catalogue

Att leda skolor med stöd i forskning : exempel, analyser och utmaningar
Rönnström Niclas, Johansson Olof
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 451 sidor :
ISBN: 9789127819528
Search Album, the University Library catalogue

Ledning och förståelse : en förståelsebaserad syn på utveckling av människor och organisationer
Sandberg Jörgen, Targama Axel
2., rev. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
ISBN: 9789144095981
Search Album, the University Library catalogue

Kvalitetsarbete och analys : för lärande i skola och förskola
Scherp Hans-Åke, Scherp Gun-Britt
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 198 s. :
ISBN: 9789144106731
Search Album, the University Library catalogue

Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser
Sernhede Ove, Tallberg Broman Ingegerd
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 240 s. :
ISBN: 9789147111541
Search Album, the University Library catalogue

Trost Jan
Kvalitativa intervjuer
4., [omarb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 165 s. :
ISBN: 978-91-44-06216-7
Search Album, the University Library catalogue

Ledarskap i centrum : Om rektor och förskolechef
Törnsén (red.) Monika, Ärlestig (red.) Helene
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140688361
Search Album, the University Library catalogue

Åsén Gunnar
Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 244 s. :
ISBN: 9789147111954
Search Album, the University Library catalogue

Österberg Jonas
Resultatanalys i skolan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 137 s. :
ISBN: 9789144090931
Search Album, the University Library catalogue