Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Syllabus:

Educational Leadership for Preschool Principals, 7.5 Credits

Swedish name: Pedagogiskt ledarskap för rektorer i förskolan

This syllabus is valid: 2020-08-31 and until further notice

Course code: 6ST040

Credit points: 7.5

Education level: Second cycle

Main Field of Study and progress level: Leadership and Organisation: Second cycle, has second-cycle course/s as entry requirements

Grading scale: Pass course only, G Pass, U Fail

Responsible department: Department of Political Science

Established by: Head of Department of Political Science, 2020-05-18

Literature

Valid from: 2020 week 36

Blossing Ulf
Rektor i fokus : kunskap, värden och verktyg
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 427 sidor :
ISBN: 9789144127828
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Reformimplementering i förskolepraktik: Ett exempel på hur förskollärarens ansvar har tolkats och omsatts av förskolechefer och arbetslag
Eriksson Anita, Svensson Ann-Katrin, Beach Dennis
Nordisk tidskrift för allmän didaktik, 4(2), 59-75 : 2018 :
Mandatory

Håkansson Jan
Leadership for learning in the preschool: Preschool managers’ perspectives on strategies and actions in the systematic quality work
Educational Management Administration & Leadership, 47(2), 241-258 : 2019 :
Mandatory

Professionsutveckling och kollegialt lärande : framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Katz Steven, Ain Dack Lisa
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2017] : 138 sidor :
ISBN: 9789127819740
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Att leda skolor med stöd i forskning : exempel, analyser och utmaningar
Rönnström Niclas, Johansson Olof
Första utgåvan : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2018] : 451 sidor :
ISBN: 9789127819528
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Ledning i förskola : villkor och uttryck
Malmberg Kristina, Arnqvist Anders
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 190 sidor :
ISBN: 9789140697363
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Läroplan för förskolan : Lpfö 18
Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327364
Mandatory
Search Album, the University Library catalogue

Undervisning och sambedömning. Förskollärares och chefers skriftliga bedömningar.
Vallberg Roth Ann-Christine, Holmberg Ylva, Palla Linda, Stensson Catrin
Malmö universitet : 2019 :
Mandatory

Att förändra organisatoriska förutsättningar: Erfarenheter av att införa funktionellt delat ledarskap i skola och förskola.
Döös Marianne, Wilhelmson Lena
Arbetsmarknad & Arbetsliv, 25 : 2019 :

Undervisningsbegreppet och dess innebörder uttryckta av förskolans lärare
Jonsson Agneta, Williams Pia, Pramling Samuelsson Ingrid
Forskning om undervisning och lärande, 5(1) : 2017 :

A study of preschool directors' perspectives on leadership and organization
Lunneblad Johannes, Garvis Susanne
Early Child Development and Care. Routledge Taylor & Francis Group. : 2017 :

Berättelser. Vänbok till Héctor Pérez Prieto.
Löfdahl Hultman Annica, Olin-Scheller Christina, Tanner Marie
Forskningsrapport. Karlstad University Studies : 2018 :

Challenges in working with pedagogical quality in preschool – a meta-interpretation synthesis of empirical studies
Svärdemo Åberg Eva, Insulander Eva
Early Child Development and Care, 189:2. Routledge Taylor & Francis Group : 2019 :