Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Research data at Umeå University

Wed
18
Dec
Time Wednesday 18 December, 2019 at 13:00 - 17:00
Place Triple Helix, University Management Building

What does Open Science mean for your research at Umeå University? Why is a data management plan important for your project? What role are FAIR data going to play in Open Science? These are some of the questions that are in focus for a workshop on research data and data management plans on 18 December between 1 and 5 pm in Triple Helix.

The workshop is organised by the domain specialists of the Swedish National Data Services at Umeå University, and it gives you a unique opportunity to get valuable background knowledge and the latest news by experts from the Swedish Research Council, the Research Data Alliance and the Swedish National Data Services.

Moreover, you can talk to representatives of the University Library who coordinate the research data work at Umeå University and meet the local Research Data Group.

The workshop is held in Swedish but your Swedish skills do not have to be perfect to attend it. Researchers who are not native speakers are warmly welcome, too. Open Science is a prioritised area on the Swedish National Roadmap for the European Research Area 2019–2020. Do not miss the chance to learn more about what impacts Open Science can have on your research

Registration

Register by 11 Decdember using our registration form if you wish to attend.

Full programme (in Swedish)

13:00–13:05 VÄLKOMNA


13:00–13:35 FAIR DATA – VARFÖR DÅ? 
Maggie Hellström, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet, samt ICOS


13:35–14:20 EN DATAHANTERINGSPLAN (DMP): VAD, VARFÖR OCH FÖR VEM? 
Stefan Ekman, domänspecialist för humaniora, Svensk Nationell Datatjänst, Göteborgs universitet


14:20–14:40 KAFFEPAUS


14:40–15:00 VETENSKAPSRÅDETS SAMORDNING AV ÖPPEN TILLGÅNG TILL FORSKNINGSDATA OCH PÅGÅENDE ARBETE KRING DATAHANTERINGSPLANER
Sanja Halling, forskningssekreterare, Enheten för registerforskning, Vetenskapsrådet


15:00–15:20 INSAMLING, BEARBETNING OCH LAGRING AV FORSKNINGSDATA VID UMEÅ UNIVERSITET
Sören Berglund, chef vid IT-enheten, Umeå universitet


15:20–15:50 ARBETET MED FORSKNINGSDATA VID UMEÅ UNIVERSITET, I LOKALT OCH NATIONELLT PERSPEKTIV
Mats Almkvist, avdelningschef, Vetenskaplig kommunikation, Universitetsbiblioteket


15:50–16:00 PAUS


16:00–17:00 STÄLL FRÅGOR TILL OCH DISKUTERA MED TRE OLIKA EXPERTGRUPPER
Ta tillfället i akt till fördjupade diskussioner med våra presentatörer. I tre olika "expertgrupper" kan du sitta ner, fråga, diskutera och ge synpunkter på det som har presenterats under dagen. Efter ca 15 minuter cirkulerar vi för att ge möjlighet för alla deltagare att samtala med samtliga sakkunniga. 

GRUPP 1: Datahanteringsplan m.m.
Stefan Ekman, Sören Berglund och Marit Juselius (jurist vid Umu)
GRUPP 2: Open science, FAIR
Maggie Hellström, Sanja Halling och Tobias Nyström (jurist vid Umu)
GRUPP 3: Forskningsdata vid Umu m.m.
Mats Almkvist och Forskningsdatagruppen vid Umeå universitet
 

Event type: Workshop
Contact
Thomas Kieselbach
Read about Thomas Kieselbach