"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsdata vid Umeå universitet

ons
18
dec
Tid Onsdag 18 december, 2019 kl. 13:00 - 17:00
Plats Triple Helix, Universitetsledningshuset

Vill du veta mer om öppen tillgång till forskningsdata, datahanteringsplaner och vilket stöd Umeå universitet kan erbjuda? Då är du varmt välkommen till vår workshop med fokus på just forskningsdata!

Under eftermiddagen berättar representanter från Vetenskapsrådet, Svensk Nationell Datatjänst, Research Data Alliance och Umeå universitets Forskningsdatagrupp om FAIR-principerna, vilka funktioner en datahanteringsplan har och hur vi kan arbeta med öppen tillgång till forskningsdata.

Vid workshopen presenteras också det stöd som universitetets IT-enhet och Universitetsbiblioteket kan erbjuda.

Vi avslutar eftermiddagen med att ge dig tillfälle att ställa frågor och diskutera med såväl presentatörerna som universitetets Forskningsdatagrupp.

Vill du delta?

Anmäl dig senast 11 december 2019 via vårt anmälningsformulär.

Workshopen arrangeras av universitetskonsortiet Svensk Nationell Datatjänst (SND) och Umeå universitets Forskningsdatagrupp.  

Se fullständigt program

 • 13:00–13:05 VÄLKOMNA

 • 13:00–13:35 FAIR DATA – VARFÖR DÅ? 
  Maggie Hellström, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet, samt ICOS

 • 13:35–14:20 EN DATAHANTERINGSPLAN (DMP): VAD, VARFÖR OCH FÖR VEM? 
  Stefan Ekman, domänspecialist för humaniora, Svensk Nationell Datatjänst, Göteborgs universitet

 • 14:20–14:40 KAFFEPAUS

 • 14:40–15:00 VETENSKAPSRÅDETS SAMORDNING AV ÖPPEN TILLGÅNG TILL FORSKNINGSDATA OCH PÅGÅENDE ARBETE KRING DATAHANTERINGSPLANER
  Sanja Halling, forskningssekreterare, Enheten för registerforskning, Vetenskapsrådet

 • 15:00–15:20 INSAMLING, BEARBETNING OCH LAGRING AV FORSKNINGSDATA VID UMEÅ UNIVERSITET
  Sören Berglund, chef vid IT-enheten, Umeå universitet

 • 15:20–15:50 ARBETET MED FORSKNINGSDATA VID UMEÅ UNIVERSITET, I LOKALT OCH NATIONELLT PERSPEKTIV
  Mats Almkvist, avdelningschef, Vetenskaplig kommunikation, Universitetsbiblioteket

 • 15:50–16:00 PAUS

 • 16:00–17:00 STÄLL FRÅGOR TILL OCH DISKUTERA MED TRE OLIKA EXPERTGRUPPER
  Ta tillfället i akt till fördjupade diskussioner med våra presentatörer. I tre olika "expertgrupper" kan du sitta ner, fråga, diskutera och ge synpunkter på det som har presenterats under dagen. Efter ca 15 minuter cirkulerar vi för att ge möjlighet för alla deltagare att samtala med samtliga sakkunniga. 

  GRUPP 1: Datahanteringsplan m.m.
  Stefan Ekman, Sören Berglund och Marit Juselius (jurist vid Umu)
  GRUPP 2: Open science, FAIR
  Maggie Hellström, Sanja Halling och Tobias Nyström (jurist vid Umu)
  GRUPP 3: Forskningsdata vid Umu m.m.
  Mats Almkvist och Forskningsdatagruppen vid Umeå universitet

 

Evenemangstyp: Workshop