"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Published: 2016-10-03

Åsa Gunnarsson inbjuden till workshop ledd av Margot Wallström

NEWS Den 3-4 oktober är utrikesminister Margot Wallström värd för en workshop om stärkande av kvinnors rättigheter. En av de inbjudna deltagarna vid mötet är Åsa Gunnarsson, professor i rättsvetenskap och koordinator för projektet FairTax, Juridiskt forum, Umeå universitet.

Syftet med den internationella workshopen, som äger rum i Rosenbad, är att uppmärksamma hur diskriminerande familjelagstiftning inskränker kvinnors rättigheter på en rad områden. Man vill lyfta fram goda exempel på hur lagar kan reformeras och tillämpas och därmed stärka kvinnors och flickors rättigheter i frågor som rör äktenskap, skilsmässa, ägande och arv.

Åsa Gunnarsson kommer att delta i en panel ledd av journalisten Karin Alfredsson, där hon kommer att diskutera delar av svensk lagstiftning som har haft betydelse för Sveriges utveckling inom jämställdhetsområdet.

Mötet är ett led i regeringens feministiska utrikespolitik. Ett mål med workshopen är att öka trycket för reformer i länder där könsdiskriminering sanktioneras enligt lag. Genom att visa hur hårt diskriminerande lagar slår och lyfta fram reformer som motverkat och avskaffat diskriminering vill man visa på problemens omfattning men också att förändring är möjlig.

Mer information om projektet FairTax finns på: www.fair-tax.eu

Editor: Elin Andersson