"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.
Published: 2017-03-06

Renens betydelse i ett föränderligt klimat

NEWS The importance of the reindeer in an ever changing climate - Researchers at the Department of Ecology and Environmental Science present their research during Sami Week.

Tuesday, 7 March, Bio Abelli, Västerbottens Museum
Popular science talks mainly in Swedish
12:00 – 12:15
Klimatförändringen i Norra Fennoskandia

Johan Olofsson

12:15 – 12:45
Renens betydelse för vegetationssammansättning

Maja Sundqvist

12:45 – 13:15
Albedo och kol under renarnas påverkan

Johan Olofsson

13:15 – 13:45
Trädgränsens dynamik och konsekvenser för renskötseln i Sápmi

Tim Horstkotte

Paus

14:15 – 14:45
Vindkraft och rennäring - What does wind power mean for reindeer herding? (på engelska)

Laura Niessen

14:45 – 15:00
Renen och rennäringen som leverantör av ekosystemtjänster – vilka krav behövs det i framtiden för att stödja den?

Tim Horstkotte

Paus

15:00 – 15:30:
En kvinnlig renskötares vardag

Anna-Marja Barruk

15:30 – 16:00
Diskussion

Foto: Tim Horstkotte