"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Publications

Att undervisa om kontroversiella frågor: didaktiska utmaningar och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2024 : 41-53
Ledman, Kristina; Persson, Anders
Families, Relationships and Societies
Silfver, Ann-Louise; Widding, Ulrika
Att undervisa om kontroversiella frågor: didaktiska utmaningar och möjligheter, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2024 : 55-65
Ledman, Kristina
New Media and Society
Ottemo, Andreas; Berge, Maria; Mendick, Heather; et al.
Historisk Tidskrift, Stockholm: Svenska Historiska Föreningen 2024, Vol. 144, (2) : 269-273
Nyström, Daniel
Fronesis, Tidskriftsföreningen Fronesis 2024, (80-81) : 185-200
Örestig Kling, Johan
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 63-65
Ledman, Kristina; Knekta, Eva; Kärnebro, Katarina; et al.
Tillbakablickar från 25 år med Fronesis
Örestig, Johan
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 1-11
Ottander, Christina; Knekta, Eva; Kärnebro, Katarina; et al.
Undervisning idag och för framtiden: medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 13-24
Knekta, Eva; Ledman, Kristina; Kärnebro, Katarina; et al.
Journal of Gender Studies, Routledge 2023, Vol. 32, (3) : 283-295
Mendick, Heather; Ottemo, Andreas; Berge, Maria; et al.
Engineering Studies, Routledge 2023, Vol. 15, (2) : 101-121
Ottemo, Andreas; Berge, Maria; Mendick, Heather; et al.
Communication technologies in education: Proceedings of ICICTE 2022, International Conference on Information Communications Technologies in Education 2023 : 58-68
Liljeström, Monica; Paulin, Hanna
Lychnos, Umeå: 2023 : 285-288
Nyström, Daniel
Undervisning idag och för framtiden: Medborgarbildning på gymnasieskolans yrkesprogram, Umeå: Umeå universitet 2023 : 53-61
Kärnebro, Katarina; Ledman, Kristina; Lindmark, Torbjörn; et al.
Röda Rummet, Göteborg: Socialistiska partiet 2023, (2-3) : 13-15
Örestig, Johan
Journal of Educational Media, Memory and Society, Berghahn Books 2023, Vol. 15, (2) : 95-116
Nyström, Daniel
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstads universitet 2023, Vol. 13, (1) : 66-73
Larsson, Anna; Ledman, Kristina
Scandinavian Journal of Educational Research
Silfver, Eva; Ekesryd Nordström, Malin
Umeå: Umeå universitet 2023
Ledman, Kristina; Ottander, Christina
ECER 2023: Programme
Berge, Maria; Mendick, Heather; Andreas, Ottemo; et al.
Sex Education: Sexuality, Society and Learning, Routledge 2022, Vol. 22, (5) : 521-537
Junkala, Hannele; Berge, Maria; Silfver, Eva
Gender and Education, Routledge 2022, Vol. 34, (8) : 923-939
Silfver, Eva; Gonsalves, Allison J.; Danielsson, Anna T.; et al.
Lund: Nordic Academic Press 2022
Nilsson Hammar, Anna; Nyström, Daniel; Almbjär, Martin
Gender, materiality, and politics: essays on the making of power, Lund: Nordic Academic Press 2022 : 7-21
Nilsson Hammar, Anna; Nyström, Daniel; Almbjär, Martin
Röda Rummet, (1)
Johansson Wilén, Evelina; Örestig, Johan
Gender, materiality, and politics: essays on the making of power, Lund: Nordic Academic Press 2022 : 121-135
Nyström, Daniel
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: 2022, Vol. 12, (3) : 101-121
Nyström, Daniel
Lychnos, Uppsala: Lärdomshistoriska samfundet 2022 : 334-336
Nyström, Daniel
Att förbättra skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar, Natur och kultur 2021 : 451-477
Leffler, Eva; Näsström, Gunilla
Gender and Education, Routledge 2021, Vol. 33, (5) : 514-530
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; Rönnlund, Maria; et al.
The European Journal of Women's Studies, Sage Publications 2021, Vol. 28, (2) : 287-290
Silfver, Ann-Louise; Widding, Ulrika
Single parents: representations and resistance in an international context, Springer 2021 : 155-173
Widding, Ulrika
Provins, Umeå: Norrländska litteratursällskapet 2021, Vol. 40, (2) : 53-56
Örestig, Johan
Röda Rummet, Göteborg: Socialistiska partiet 2021, (4) : 10-12
Örestig, Johan
Praktiknära pedagogisk forskning i det lärande nordiska nätverket Gemensamma Vägar: en antologi, Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2021 : 7-10
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina; Silfver, Eva; et al.
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 100
Pettersson, Gerd; Knutsen, Oddbjørn; Silfver, Eva; et al.
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2021, (70-71) : 167-180
Bäckström, Hanna; Örestig, Johan
Tidskriftsföreningen Fronesis 2021
Örestig, Johan
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2021, (70-71) : 60-66
Örestig, Johan
Fronesis, 70-71
Örestig, Johan; Alamaa, Linda
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2021, (70-71) : 8-19
Örestig, Johan
Leadership and Policy in Schools, Routledge 2020, Vol. 19, (4) : 640-654
Leffler, Eva
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 111-124
Rönnlund, Maria; Nylund, Mattias; Ledman, Kristina
Gender and Education, Routledge 2020, Vol. 32, (5) : 682-696
Silfver, Eva; Maritha, Jacobsson; Arnell, Linda; et al.
Science Education, John Wiley & Sons 2020, Vol. 104, (4) : 693-713
Ottemo, Andreas; Berge, Maria; Silfver, Eva
Latest update: 2023-02-13