Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Publications

Röda Rummet, (1)
Johansson Wilén, Evelina; Örestig, Johan
Att förbättra skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar, Natur och kultur 2021 : 451-477
Leffler, Eva; Näsström, Gunilla
Gender and Education, Routledge 2021, Vol. 33, (5) : 514-530
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; Rönnlund, Maria; et al.
The European Journal of Women's Studies, Sage Publications 2021, Vol. 28, (2) : 287-290
Silfver, Ann-Louise; Widding, Ulrika
Single parents: representations and resistance in an international context, Springer 2021 : 155-173
Widding, Ulrika
Sex Education: Sexuality, Society and Learning
Junkala, Hannele; Berge, Maria; Silfver, Eva
Provins, Umeå: Norrländska litteratursällskapet 2021, Vol. 40, (2) : 53-56
Örestig, Johan
Röda Rummet, Göteborg: Socialistiska partiet 2021, (4) : 10-12
Örestig, Johan
Journal of Gender Studies
Mendick, Heather; Ottemo, Andreas; Berge, Maria; et al.
Praktiknära pedagogisk forskning i det lärande nordiska nätverket Gemensamma Vägar: en antologi, Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2021 : 7-10
Pettersson, Gerd; Ström, Kristina; Silfver, Eva; et al.
Gender and Education
Silfver, Eva; Gonsalves, Allison J.; Danielsson, Anna T.; et al.
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 100
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2021, (70-71) : 167-180
Bäckström, Hanna; Örestig, Johan
Tidskriftsföreningen Fronesis 2021
Örestig, Johan
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2021, (70-71) : 60-66
Örestig, Johan
Fronesis, 70-71
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2021, (70-71) : 8-19
Örestig, Johan
Leadership and Policy in Schools, Routledge 2020, Vol. 19, (4) : 640-654
Leffler, Eva
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 111-124
Rönnlund, Maria; Nylund, Mattias; Ledman, Kristina
Gender and Education, Routledge 2020, Vol. 32, (5) : 682-696
Silfver, Eva; Maritha, Jacobsson; Arnell, Linda; et al.
Science Education, John Wiley & Sons 2020, Vol. 104, (4) : 693-713
Ottemo, Andreas; Berge, Maria; Silfver, Eva
Luleå: Teg Publishing 2020
Nyström, Daniel
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 21-34
Nylund, Mattias; Ledman, Kristina; Rosvall, Per-Åke
Historiska typer, Möklinta: Gidlunds förlag 2020 : 171-196
Nyström, Daniel
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 35-51
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (9) : 1772-1777
Widding, Ulrika; Hägglöf, Bruno; Adamsson, Marie; et al.
Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics
Mendick, Heather; Berge, Maria; Silfver, Eva; et al.
Röda Rummet, Göteborg: Socialistiska partiet 2020, (4-5) : 20-22
Örestig, Johan
British Journal of Sociology of Education, Routledge 2020, Vol. 41, (1) : 1-17
Nylund, Mattias; Ledman, Kristina; Rosvall, Per-Åke; et al.
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2020, Vol. 64, (3) : 313-332
Takala, Marjatta; Silfver, Eva; Karlsson, Yvonne; et al.
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, (4)
Örestig, Johan
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 125-140
Rönnlund, Maria; Nylund, Mattias; Ledman, Kristina
Lychnos, Lund: 2020 : 368-370
Nyström, Daniel
Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020 : 79-92
Ledman, Kristina
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2020
Rosvall, Per-Åke; Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; et al.
Röda Rummet, Göteborg: Socialistiska partiet 2020, (1-2) : 5-7
Örestig, Johan
Studies in Graduate and Postdoctoral Education, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 10, (2) : 142-154
Angervall, Petra; Silfver, Eva
Ord och bild, Göteborg: Stiftelsen Ord & Bild 2019, (3-4) : 11-14
Örestig, Johan
All Academic, Inc. 2019
Gonsalves, Allison; Silfver, Eva; Danielsson, Anna; et al.
NERA 2019: The Nordic Educational Research Association, 6-8 March, Uppsala Sweden
Ledman, Kristina; Nylund, Mattias; Rönnlund, Maria; et al.
Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, Huddinge: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2019, Vol. 44, (4) : 45-46
Nyström, Daniel
Det lyckliga femtiotalet: sexualitet, politik och motstånd, Höör: Symposion Brutus Östlings bokförlag 2019 : 219-233
Nyström, Daniel
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, Karlstad: CSD Karlstads universitet 2019, (3) : 149-167
Ledman, Kristina
Dagens Nyheter
Adman, Per; Bergquist, Ann-Kristin; Bonnedahl, Karl Johan; et al.
Abstract book: 2019-03-06, Uppsala: Uppsala universitet 2019 : 929-930
Leffler, Eva; Svedberg, Gudrun
Cultural Studies of Science Education, Springer 2019, Vol. 14, (1) : 139-155
Silfver, Eva
ICICTE 2019 Proceedings, ICICTE 2019 2019 : 21-30
Liljeström, Monica; Paulin, Hanna; Holmgren, Carina