Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 26 February 2021)

printicon

Publications

Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling: i teori och praktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2021 : 165-178
Wickman, Kim; Berggren, Sandra
Idrottens kraft?: ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 149-173
Holmlid, Stefan; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
Idrottens kraft?: ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 91-116
Ekholm, David; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
Specialpedagogik för lärare, Stockholm: Natur och kultur 2021 : 170-192
Takala, Marjatta; Wickman, Kim
International Review for the Sociology of Sport
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2020 : 1-21
Eliasson, Inger; Johansson, Annika
Sport management, del 2: Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott, Stockholm: SISU idrottsböcker 2020 : 38-59
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia