Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Publikationer

Idrottens kraft?: ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 149-173
Holmlid, Stefan; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
Idrottens kraft?: ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 91-116
Ekholm, David; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
Specialpedagogik för lärare, Stockholm: Natur och kultur 2021 : 170-192
Takala, Marjatta; Wickman, Kim
American Journal of Sports Medicine, Sage Publications 2021, Vol. 49, (2) : 384-390
Sandon, Alexander; Söderström, Tor; Stenling, Andreas; et al.
European Sport Management Quarterly
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
International Review for the Sociology of Sport
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
European Sport Management Quarterly, Routledge 2021 : 1-18
Skille, Eivind Å.; Lehtonen, Kati; Fahlén, Josef
Idrottsforskning.se
Eliasson, Inger
Idrett, kjønn og ledelse: festskrift til Jorid Hovden, Bergen: Fagbokforlaget 2021 : 306-322
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 101
Andersson, Malin; Karp, Staffan
International Journal of Sport Policy and Politics, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 13, (1) : 29-43
Dawbin, Timothy M.; Sam, Michael P.; Stenling, Cecilia
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2021, Vol. 56, (4) : 537-557
Eliasson, Inger; Johansson, Annika
CEDAR Working Papers, 14
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Vikström, Lotta; et al.
Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling: i teori och praktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2021 : 165-178
Wickman, Kim; Berggren, Sandra
ISAPA 2021. Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä 2021 : 88-88
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Karp, Staffan; et al.
ISAPA2021. Quality partnerships in adapted physical activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä 2021 : 84-84
Andersson, Malin; Wickman, Kim; Karp, Staffan
Policing & society, Routledge 2021, Vol. 31, (6) : 656-671
Bergman, Bengt; Karp, Staffan
Online ISAPA 2021. Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä: University of Jyväskylä 2021 : 53-53
Jerlinder, Kajsa; Wickman, Kim; Fröding, Karin; et al.
Online ISAPA 2021. Quality partnerships in adapted physical activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä 2021 : 11-11
Kristén, Lars; Hammar, Lena; Jerlinder, Kajsa; et al.
CEDAR Working Papers, 2021:15
Wickman, Kim; Torége, Linda
Curriculum Studies in Health and Physical Education
Larsson, Håkan; Mattsson, Torun; Ferry, Magnus
Sport management, del 2: Styrning och samhällsengagemang inom svensk idrott, Stockholm: SISU idrottsböcker 2020 : 38-59
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
The Making of a Police Officer: Comparative Perspectives on Police Education and Recruitment, Routledge 2020 : 143-169
Karp, Staffan; Kohlström, Kirsi; Rantatalo, Oscar; et al.
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 99
Eliasson, Inger
Journal of Vocational Education and Training, Routledge 2020 : 1-19
Söderström, Tor; Lindgren, Carina; Sjöberg, David; et al.
European Journal for Sport and Society, Taylor & Francis 2020, Vol. 17, (2) : 85-95
Evans, Adam B.; Blackwell, Joanna; Dolan, Paddy; et al.
Sport, Alcohol and Social Inquiry: A Global Cocktail, Bingley: Emerald Group Publishing Limited 2020 : 131-145
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet 2020
Reflektion som professionsverktyg inom polisen, Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet 2020 : 28-41
Rantatalo, Oscar; Karp, Staffan
Reflektion som professionsverktyg inom polisen, Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet 2020 : 12-14
Karp, Staffan; Rantatalo, Oscar
Reflektion som professionsverktyg inom polisen, Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet 2020 : 100-110
Karp, Staffan; Rantatalo, Oscar
Reflektion som professionsverktyg inom polisen, Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet 2020 : 174-183
Karp, Staffan; Rantatalo, Oscar
Reflektion som professionsverktyg inom polisen, Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet 2020 : 79-89
Liljeholm Bång, Maria; Bäck, Thomas; Johansson, Annika
European Sport Management Quarterly, Taylor & Francis 2020, Vol. 20, (2) : 239-254
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef
International Journal of Sport Policy and Politics, Routledge 2020, Vol. 12, (4) : 583-598
Stenling, Cecilia; Sam, Michael
Sociology of Sport Journal, Human Kinetics 2020, Vol. 37, (4) : 319-327
Stenling, Cecilia; Sam, Michael
European Sport Management Quarterly, Routledge 2020, Vol. 20, (5) : 636-654
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Ann-Maria; et al.
International Journal of Sport Management and Marketing, InderScience Publishers 2020, Vol. 20, (3/4) : 271-288
Bodemar, Annika; Strittmatter, Anna-Maria; Fahlén, Josef
Skolforskningsinstitutets systematiska översikter, 20
Skolforskningsinstitutet, .
European Sport Management Quarterly, Routledge 2020, Vol. 20, (5) : 577-597
Stenling, Cecilia; Sam, Michael
Journal of Physical Education and Sport, Vol. 20, (Supplement issue 6) : 3108-3119
Ferry, B. Magnus; Romar, Jan-Erik
Journal of teaching in physical education, Human Kinetics 2020, Vol. 39, (3) : 374-383
Romar, Jan-Erik; Ferry, B. Magnus
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Routledge 2019, Vol. 22, (4) : 525-539
Bergsgard, Nils Asle; Borodulin, Katja; Fahlén, Josef; et al.
European Sport Management Quarterly, Routledge 2019, Vol. 19, (2) : 265-285
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
Idrotten och (o)jämlikheten: i medlemmarnas eller samhällets intresse?, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2019 : 151-165
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef
Idrott och hälsa, Stockholm: Svenska idrottslärarföreningen 2019, (1) : 18-21
Eliasson, Inger; Lindkvist, Louise