Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Publikationer

Stakeholder analysis and sport organisations, Abingdon: Routledge 2022 : 245-259
Strittmatter, Anna-Maria; Houlihan, Barrie; Fahlén, Josef
Stakeholder analysis and sport organisations, Abingdon: Routledge 2022 : 3-27
Houlihan, Barrie; Strittmatter, Anna-Maria; Fahlén, Josef
Curriculum Studies in Health and Physical Education, Routledge 2022, Vol. 13, (1) : 3-18
Larsson, Håkan; Mattsson, Torun; Ferry, Magnus
Journal of Teacher Education and Educators, Turkey: Uludag University 2022, Vol. 11, (1) : 33-57
Ferry, B. Magnus; Åström, Peter; Romar, Jan-Erik
Routledge research in sport business and management
Stakeholder analysis and sport organisation, Abingdon: Routledge 2022 : 68-86
Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
International Review for the Sociology of Sport
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
FOU-rapport, 2022:2
Redelius, Karin; Eliasson, Inger
Annals of Leisure Research
Söderström, Tor
American Journal of Sports Medicine, Sage Publications 2021, Vol. 49, (2) : 384-390
Sandon, Alexander; Söderström, Tor; Stenling, Andreas; et al.
Policing & society, Routledge 2021, Vol. 31, (6) : 656-671
Bergman, Bengt; Karp, Staffan
Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling: i teori och praktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2021 : 165-178
Wickman, Kim; Berggren, Sandra
Samverkan för framgång: 20 år med polisutbildningen i Umeå, Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet 2021 : 69-75
Bäck, Thomas; Karp, Staffan
Idrett, kjønn og ledelse: festskrift til Jorid Hovden, Bergen: Fagbokforlaget 2021 : 306-322
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
FoU-rapport, 2021:2
Ferry, B. Magnus; Andersson, Malin
ISAPA 2021. Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä 2021 : 88-88
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Karp, Staffan; et al.
CEDAR Working Papers, 14
Nordlund, Madelene; Wickman, Kim; Vikström, Lotta; et al.
Research handbook on nonprofit governance, Edward Elgar Publishing 2021 : 279-293
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
Idrottens kraft?: ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 91-116
Ekholm, David; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia
Online ISAPA 2021. Quality partnerships in Adapted Physical Activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä: University of Jyväskylä 2021 : 53-53
Jerlinder, Kajsa; Wickman, Kim; Fröding, Karin; et al.
Online ISAPA 2021. Quality partnerships in adapted physical activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä 2021 : 11-11
Kristén, Lars; Hammar, Lena; Jerlinder, Kajsa; et al.
ISAPA2021. Quality partnerships in adapted physical activity: Stronger Together!: Book of abstracts, Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä 2021 : 84-84
Andersson, Malin; Wickman, Kim; Karp, Staffan
Idrottens kraft?: ungas livsvillkor och ojämlikhetens problem i en segregerad stad, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 149-173
Holmlid, Stefan; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
International Review for the Sociology of Sport
Skille, Eivind Å.; Fahlén, Josef; Stenling, Cecilia; et al.
Samverkan för framgång: 20 år med polisutbildningen i Umeå, Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet 2021 : 37-48
Karp, Staffan
International Journal of Sport Policy and Politics, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 13, (1) : 29-43
Dawbin, Timothy M.; Sam, Michael P.; Stenling, Cecilia
CEDAR Working Papers, 2021:15
Wickman, Kim; Torége, Linda
Specialpedagogik för lärare, Stockholm: Natur och kultur 2021 : 170-192
Takala, Marjatta; Wickman, Kim
Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet 2021
European Journal for Sport and Society, Taylor & Francis 2021 : 1-20
Söderström, Tor; Brusvik, Peter; Ferry, Magnus; et al.
Praktiknära pedagogisk forskning i det lärande nordiska nätverket Gemensamma Vägar: en antologi, Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 2021 : 86-105
Wickman, Kim
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 101
Andersson, Malin; Karp, Staffan
International Review for the Sociology of Sport, Sage Publications 2021, Vol. 56, (4) : 537-557
Eliasson, Inger; Johansson, Annika
European Sport Management Quarterly
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Anna-Maria; et al.
European Sport Management Quarterly, Routledge 2021 : 1-18
Skille, Eivind Å.; Lehtonen, Kati; Fahlén, Josef
Idrottsforskning.se
Eliasson, Inger
European Journal for Sport and Society, Routledge 2021, Vol. 18, (4) : 287-292
Evans, Adam B.; Clay, Georgia; Fahlén, Josef; et al.
Reflektion som professionsverktyg inom polisen, Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet 2020 : 100-110
Karp, Staffan; Rantatalo, Oscar
International Journal of Sport Policy and Politics, Routledge 2020, Vol. 12, (4) : 583-598
Stenling, Cecilia; Sam, Michael
International Journal of Sport Management and Marketing, InderScience Publishers 2020, Vol. 20, (3/4) : 271-288
Bodemar, Annika; Strittmatter, Anna-Maria; Fahlén, Josef
Skolforskningsinstitutets systematiska översikter, 20
Skolforskningsinstitutet, .
Reflektion som professionsverktyg inom polisen, Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet 2020 : 28-41
Rantatalo, Oscar; Karp, Staffan
European Sport Management Quarterly, Routledge 2020, Vol. 20, (5) : 636-654
Stenling, Cecilia; Fahlén, Josef; Strittmatter, Ann-Maria; et al.