"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2024

 • Sunday, 14 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 15 January 2024
  08:00 to 09:00

  Ämnesövergripande

  Event type Mandatory, Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Martin Fahlström, Ulrika Ottander, Anna-Carin Wihlbäck, Hugo Lövheim, Björn Bäckström, Lisbeth Slunga Järvholm, Eva Henje, Thorbjörn Lundberg, Anna Chmielewska
  Content: Introduktion - genomgång av kursens förväntade studieresultat
  09:15 to 09:30

  Pediatrik

  Event type Lecture, Egen tid att se
  Content: Inspelad föreläsning: Barnens rätt
  09:30 to 09:50

  Pediatrik

  Event type Lecture, Question time Room, location Zoom
  Content: Frågestund: Barnens rätt Annika Paulsson
  10:00 to 10:45

  Ob/Gyn

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Ulrika Ottander
  Content: Gynekologisk undersökningsteknik och lilla bäckenets anatomi.
  11:00 to 11:15

  Pediatrik

  Event type Lecture, Egen tid att se
  Content: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer
  11:15 to 12:00

  Pediatrik

  Event type Lecture, Workshop Room, location Zoom
  Content: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer. Annika Paulsson Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan (https://www.canvas.umu.se/courses/12273/pages/film-samhallets-stod-till-barnfamiljer). Ha dator (för föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
  13:00 to 14:30

  Ämnesövergripande

  Event type Mandatory, Roll-call Room, location ÖSD Beta
  Teacher: Estelle Naumburg, Katarina Tunón
  Content: Upprop med lokal information från ämnesansvariga ObGyn, Pediatrik och Allmänmedicin. Terminsgenomgång och caseuppstart.
  16:15 to 17:00

  Pediatrik

  Event type Independent study
  Content: Förberedelser Barn-HLR
 • Tuesday, 16 January 2024
  08:15 to 09:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
  Content: Barnonkologi/Hematologi Orter ansluter på 12471100
  09:15 to 10:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
  Content: Barnonkologi/Hematologi forts
  10:15 to 11:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Neonatologi (inte identisk med inspelad föreläsning, men viss överlappning)
  11:15 to 12:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Neonatologi forts (inte identisk med inspelad föreläsning, men viss överlappning)
  13:00 to 13:45

  Pediatrik

  Event type Group tuition Room, location KTC Östersund
  Content: Grupp 2: Undersökning av nyfödd
  13:00 to 14:00

  Pediatrik

  Event type Group tuition
  Content: Grupp 3: HLR + främmande kropp
  13:00 to 14:30

  Ob/Gyn

  Event type Group tuition
  Content: Grupp 2: Gynpalpation Gynmottagningen Kom ombytta!
  14:30 to 15:45

  Ob/Gyn

  Event type Group tuition
  Content: Grupp 1: Gynpalpation Gynmottagningen Kom ombytta!
  14:45 to 15:30

  Pediatrik

  Event type Group tuition Room, location KTC Östersund
  Content: Grupp 2: Undersökning av nyfödd
  16:15 to 17:00

  Pediatrik

  Event type Group tuition Room, location ÖSD Alfa
  Content: Tillväxtkurvan
 • Wednesday, 17 January 2024
  08:15 to 09:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Introduktion, Dödsfallshandläggning
  09:15 to 10:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Dödsfallshandläggning forts & Dödstecken
  10:15 to 11:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Dödstecken forts
  11:15 to 12:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Rietz
  Content: Fyndplatsundersökning
  13:00 to 14:00

  Pediatrik

  Event type Group tuition
  Content: Grupp 1: HLR + främmande kropp
  13:00 to 14:30

  Ob/Gyn

  Event type Group tuition
  Content: Grupp 3: Gynpalpation Gynmottagningen Kom ombytta!
  14:00 to 15:00

  Pediatrik

  Event type Group tuition
  Content: Grupp 2: HLR + främmande kropp
  15:15 to 16:00

  Pediatrik

  Event type Group tuition Room, location ÖSD Alfa
  Content: Bemötande och undersökning av barn, samt BB-status. Tips, trix och frågestund.
 • Thursday, 18 January 2024
  08:15 to 09:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Trubbigt våld
  09:15 to 10:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Trubbigt våld & Skottskador
  10:15 to 11:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Skottskador forts
  11:15 to 12:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Skarpt våld
  13:00 to 13:45

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Drogrelaterad död
  14:00 to 15:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Kvävning & Info om examination
  15:00 to 17:00

  Rättsmedicin

  Event type Independent study
  Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
 • Friday, 19 January 2024
  08:15 to 09:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Klinisk rättsmedicin
  09:15 to 10:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Klinisk rättsmedicin, forts
  10:15 to 11:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsintyg
  11:15 to 12:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsintyg, forts
  13:00 to 13:45

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Eriksson
  Content: Internationell rättsmedicin
  14:00 to 15:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Eriksson
  Content: Internationell rättsmedicin, forts
  15:00 to 17:00

  Rättsmedicin

  Event type Independent study
  Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
 • Saturday, 20 January 2024

  Nothing is scheduled today.

Week 3 Sunday, 14 January 2024
Monday, 15 January 2024
08:00 to 09:00

Ämnesövergripande

Event type Mandatory, Introduction Room, location Zoom
Teacher: Martin Fahlström, Ulrika Ottander, Anna-Carin Wihlbäck, Hugo Lövheim, Björn Bäckström, Lisbeth Slunga Järvholm, Eva Henje, Thorbjörn Lundberg, Anna Chmielewska
Content: Introduktion - genomgång av kursens förväntade studieresultat
09:15 to 09:30

Pediatrik

Event type Lecture, Egen tid att se
Content: Inspelad föreläsning: Barnens rätt
09:30 to 09:50

Pediatrik

Event type Lecture, Question time Room, location Zoom
Content: Frågestund: Barnens rätt Annika Paulsson
10:00 to 10:45

Ob/Gyn

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Ulrika Ottander
Content: Gynekologisk undersökningsteknik och lilla bäckenets anatomi.
11:00 to 11:15

Pediatrik

Event type Lecture, Egen tid att se
Content: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer
11:15 to 12:00

Pediatrik

Event type Lecture, Workshop Room, location Zoom
Content: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer. Annika Paulsson Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan (https://www.canvas.umu.se/courses/12273/pages/film-samhallets-stod-till-barnfamiljer). Ha dator (för föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
13:00 to 14:30

Ämnesövergripande

Event type Mandatory, Roll-call Room, location ÖSD Beta
Teacher: Estelle Naumburg, Katarina Tunón
Content: Upprop med lokal information från ämnesansvariga ObGyn, Pediatrik och Allmänmedicin. Terminsgenomgång och caseuppstart.
16:15 to 17:00

Pediatrik

Event type Independent study
Content: Förberedelser Barn-HLR
Tuesday, 16 January 2024
08:15 to 09:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
Content: Barnonkologi/Hematologi Orter ansluter på 12471100
09:15 to 10:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
Content: Barnonkologi/Hematologi forts
10:15 to 11:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Neonatologi (inte identisk med inspelad föreläsning, men viss överlappning)
11:15 to 12:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Neonatologi forts (inte identisk med inspelad föreläsning, men viss överlappning)
13:00 to 13:45

Pediatrik

Event type Group tuition Room, location KTC Östersund
Content: Grupp 2: Undersökning av nyfödd
13:00 to 14:00

Pediatrik

Event type Group tuition
Content: Grupp 3: HLR + främmande kropp
13:00 to 14:30

Ob/Gyn

Event type Group tuition
Content: Grupp 2: Gynpalpation Gynmottagningen Kom ombytta!
14:30 to 15:45

Ob/Gyn

Event type Group tuition
Content: Grupp 1: Gynpalpation Gynmottagningen Kom ombytta!
14:45 to 15:30

Pediatrik

Event type Group tuition Room, location KTC Östersund
Content: Grupp 2: Undersökning av nyfödd
16:15 to 17:00

Pediatrik

Event type Group tuition Room, location ÖSD Alfa
Content: Tillväxtkurvan
Wednesday, 17 January 2024
08:15 to 09:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Introduktion, Dödsfallshandläggning
09:15 to 10:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Dödsfallshandläggning forts & Dödstecken
10:15 to 11:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Dödstecken forts
11:15 to 12:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Rietz
Content: Fyndplatsundersökning
13:00 to 14:00

Pediatrik

Event type Group tuition
Content: Grupp 1: HLR + främmande kropp
13:00 to 14:30

Ob/Gyn

Event type Group tuition
Content: Grupp 3: Gynpalpation Gynmottagningen Kom ombytta!
14:00 to 15:00

Pediatrik

Event type Group tuition
Content: Grupp 2: HLR + främmande kropp
15:15 to 16:00

Pediatrik

Event type Group tuition Room, location ÖSD Alfa
Content: Bemötande och undersökning av barn, samt BB-status. Tips, trix och frågestund.
Thursday, 18 January 2024
08:15 to 09:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Trubbigt våld
09:15 to 10:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Trubbigt våld & Skottskador
10:15 to 11:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Skottskador forts
11:15 to 12:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Skarpt våld
13:00 to 13:45

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Drogrelaterad död
14:00 to 15:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Kvävning & Info om examination
15:00 to 17:00

Rättsmedicin

Event type Independent study
Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
Friday, 19 January 2024
08:15 to 09:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Klinisk rättsmedicin
09:15 to 10:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Klinisk rättsmedicin, forts
10:15 to 11:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsintyg
11:15 to 12:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsintyg, forts
13:00 to 13:45

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Eriksson
Content: Internationell rättsmedicin
14:00 to 15:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Eriksson
Content: Internationell rättsmedicin, forts
15:00 to 17:00

Rättsmedicin

Event type Independent study
Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
Saturday, 20 January 2024