"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Schema

Välj vilka kurser och grupper du vill visa i ditt schema

januari 2024

  • måndag, 15 januari 2024
    08:00 till 09:00

    Ämnesövergripande

    Eventtyp Obligatorisk, Introduktion Lokal, plats Zoom
    Lärare: Martin Fahlström, Ulrika Ottander, Anna-Carin Wihlbäck, Hugo Lövheim, Björn Bäckström, Lisbeth Slunga Järvholm, Eva Henje, Thorbjörn Lundberg, Anna Chmielewska
    Innehåll: Introduktion - genomgång av kursens förväntade studieresultat
    09:15 till 09:30

    Pediatrik

    Eventtyp Föreläsning, Egen tid att se
    Innehåll: Inspelad föreläsning: Barnens rätt
    09:30 till 09:50

    Pediatrik

    Eventtyp Föreläsning, Frågestund Lokal, plats Zoom
    Innehåll: Frågestund: Barnens rätt Annika Paulsson
    10:00 till 10:45

    Ob/Gyn

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Ulrika Ottander
    Innehåll: Gynekologisk undersökningsteknik och lilla bäckenets anatomi.
    11:00 till 11:15

    Pediatrik

    Eventtyp Föreläsning, Egen tid att se
    Innehåll: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer
    11:15 till 12:00

    Pediatrik

    Eventtyp Föreläsning, Workshop Lokal, plats Zoom
    Innehåll: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer. Annika Paulsson Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan (https://www.canvas.umu.se/courses/12273/pages/film-samhallets-stod-till-barnfamiljer). Ha dator (för föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
    13:00 till 14:30

    Ämnesövergripande

    Eventtyp Obligatorisk, Upprop Lokal, plats ÖSD Beta
    Lärare: Estelle Naumburg, Katarina Tunón
    Innehåll: Upprop med lokal information från ämnesansvariga ObGyn, Pediatrik och Allmänmedicin. Terminsgenomgång och caseuppstart.
    16:15 till 17:00

    Pediatrik

    Eventtyp Självstudier
    Innehåll: Förberedelser Barn-HLR
  • tisdag, 16 januari 2024
    08:15 till 09:00

    Pediatrik

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen
    SVALL Nolby
    ÖSD Alfa
    SY Sarek
    Lärare: Magnus Borssen, Frans Nilsson
    Innehåll: Barnonkologi/Hematologi Orter ansluter på 12471100
    09:15 till 10:00

    Pediatrik

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen
    SVALL Nolby
    ÖSD Alfa
    SY Sarek
    Lärare: Magnus Borssen, Frans Nilsson
    Innehåll: Barnonkologi/Hematologi forts
    10:15 till 11:00

    Pediatrik

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen
    SVALL Nolby
    ÖSD Alfa
    SY Sarek
    Lärare: Magnus Domellöf
    Innehåll: Neonatologi (inte identisk med inspelad föreläsning, men viss överlappning)
    11:15 till 12:00

    Pediatrik

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen
    SVALL Nolby
    ÖSD Alfa
    SY Sarek
    Lärare: Magnus Domellöf
    Innehåll: Neonatologi forts (inte identisk med inspelad föreläsning, men viss överlappning)
    13:00 till 13:45

    Pediatrik

    Eventtyp Gruppundervisning Lokal, plats KTC Östersund
    Innehåll: Grupp 2: Undersökning av nyfödd
    13:00 till 14:00

    Pediatrik

    Eventtyp Gruppundervisning
    Innehåll: Grupp 3: HLR + främmande kropp
    13:00 till 14:30

    Ob/Gyn

    Eventtyp Gruppundervisning
    Innehåll: Grupp 2: Gynpalpation Gynmottagningen Kom ombytta!
    14:30 till 15:45

    Ob/Gyn

    Eventtyp Gruppundervisning
    Innehåll: Grupp 1: Gynpalpation Gynmottagningen Kom ombytta!
    14:45 till 15:30

    Pediatrik

    Eventtyp Gruppundervisning Lokal, plats KTC Östersund
    Innehåll: Grupp 2: Undersökning av nyfödd
    16:15 till 17:00

    Pediatrik

    Eventtyp Gruppundervisning Lokal, plats ÖSD Alfa
    Innehåll: Tillväxtkurvan
  • onsdag, 17 januari 2024
    08:15 till 09:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Björn Bäckström
    Innehåll: Introduktion, Dödsfallshandläggning
    09:15 till 10:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Björn Bäckström
    Innehåll: Dödsfallshandläggning forts & Dödstecken
    10:15 till 11:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Björn Bäckström
    Innehåll: Dödstecken forts
    11:15 till 12:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Anders Rietz
    Innehåll: Fyndplatsundersökning
    13:00 till 14:00

    Pediatrik

    Eventtyp Gruppundervisning
    Innehåll: Grupp 1: HLR + främmande kropp
    13:00 till 14:30

    Ob/Gyn

    Eventtyp Gruppundervisning
    Innehåll: Grupp 3: Gynpalpation Gynmottagningen Kom ombytta!
    14:00 till 15:00

    Pediatrik

    Eventtyp Gruppundervisning
    Innehåll: Grupp 2: HLR + främmande kropp
    15:15 till 16:00

    Pediatrik

    Eventtyp Gruppundervisning Lokal, plats ÖSD Alfa
    Innehåll: Bemötande och undersökning av barn, samt BB-status. Tips, trix och frågestund.
  • torsdag, 18 januari 2024
    08:15 till 09:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Björn Bäckström
    Innehåll: Trubbigt våld
    09:15 till 10:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Björn Bäckström
    Innehåll: Trubbigt våld & Skottskador
    10:15 till 11:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Björn Bäckström
    Innehåll: Skottskador forts
    11:15 till 12:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Björn Bäckström
    Innehåll: Skarpt våld
    13:00 till 13:45

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Björn Bäckström
    Innehåll: Drogrelaterad död
    14:00 till 15:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Björn Bäckström
    Innehåll: Kvävning & Info om examination
    15:00 till 17:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Självstudier
    Innehåll: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
  • fredag, 19 januari 2024
    08:15 till 09:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Björn Bäckström
    Innehåll: Klinisk rättsmedicin
    09:15 till 10:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Björn Bäckström
    Innehåll: Klinisk rättsmedicin, forts
    10:15 till 11:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Björn Bäckström
    Innehåll: Rättsintyg
    11:15 till 12:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Björn Bäckström
    Innehåll: Rättsintyg, forts
    13:00 till 13:45

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Anders Eriksson
    Innehåll: Internationell rättsmedicin
    14:00 till 15:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
    Lärare: Anders Eriksson
    Innehåll: Internationell rättsmedicin, forts
    15:00 till 17:00

    Rättsmedicin

    Eventtyp Självstudier
    Innehåll: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
  • lördag, 20 januari 2024

    Inget är schemalagt idag.

  • söndag, 21 januari 2024

    Inget är schemalagt idag.

Vecka 3 måndag, 15 januari 2024
08:00 till 09:00

Ämnesövergripande

Eventtyp Obligatorisk, Introduktion Lokal, plats Zoom
Lärare: Martin Fahlström, Ulrika Ottander, Anna-Carin Wihlbäck, Hugo Lövheim, Björn Bäckström, Lisbeth Slunga Järvholm, Eva Henje, Thorbjörn Lundberg, Anna Chmielewska
Innehåll: Introduktion - genomgång av kursens förväntade studieresultat
09:15 till 09:30

Pediatrik

Eventtyp Föreläsning, Egen tid att se
Innehåll: Inspelad föreläsning: Barnens rätt
09:30 till 09:50

Pediatrik

Eventtyp Föreläsning, Frågestund Lokal, plats Zoom
Innehåll: Frågestund: Barnens rätt Annika Paulsson
10:00 till 10:45

Ob/Gyn

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Ulrika Ottander
Innehåll: Gynekologisk undersökningsteknik och lilla bäckenets anatomi.
11:00 till 11:15

Pediatrik

Eventtyp Föreläsning, Egen tid att se
Innehåll: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer
11:15 till 12:00

Pediatrik

Eventtyp Föreläsning, Workshop Lokal, plats Zoom
Innehåll: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer. Annika Paulsson Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan (https://www.canvas.umu.se/courses/12273/pages/film-samhallets-stod-till-barnfamiljer). Ha dator (för föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
13:00 till 14:30

Ämnesövergripande

Eventtyp Obligatorisk, Upprop Lokal, plats ÖSD Beta
Lärare: Estelle Naumburg, Katarina Tunón
Innehåll: Upprop med lokal information från ämnesansvariga ObGyn, Pediatrik och Allmänmedicin. Terminsgenomgång och caseuppstart.
16:15 till 17:00

Pediatrik

Eventtyp Självstudier
Innehåll: Förberedelser Barn-HLR
tisdag, 16 januari 2024
08:15 till 09:00

Pediatrik

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Lärare: Magnus Borssen, Frans Nilsson
Innehåll: Barnonkologi/Hematologi Orter ansluter på 12471100
09:15 till 10:00

Pediatrik

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Lärare: Magnus Borssen, Frans Nilsson
Innehåll: Barnonkologi/Hematologi forts
10:15 till 11:00

Pediatrik

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Lärare: Magnus Domellöf
Innehåll: Neonatologi (inte identisk med inspelad föreläsning, men viss överlappning)
11:15 till 12:00

Pediatrik

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Lärare: Magnus Domellöf
Innehåll: Neonatologi forts (inte identisk med inspelad föreläsning, men viss överlappning)
13:00 till 13:45

Pediatrik

Eventtyp Gruppundervisning Lokal, plats KTC Östersund
Innehåll: Grupp 2: Undersökning av nyfödd
13:00 till 14:00

Pediatrik

Eventtyp Gruppundervisning
Innehåll: Grupp 3: HLR + främmande kropp
13:00 till 14:30

Ob/Gyn

Eventtyp Gruppundervisning
Innehåll: Grupp 2: Gynpalpation Gynmottagningen Kom ombytta!
14:30 till 15:45

Ob/Gyn

Eventtyp Gruppundervisning
Innehåll: Grupp 1: Gynpalpation Gynmottagningen Kom ombytta!
14:45 till 15:30

Pediatrik

Eventtyp Gruppundervisning Lokal, plats KTC Östersund
Innehåll: Grupp 2: Undersökning av nyfödd
16:15 till 17:00

Pediatrik

Eventtyp Gruppundervisning Lokal, plats ÖSD Alfa
Innehåll: Tillväxtkurvan
onsdag, 17 januari 2024
08:15 till 09:00

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Introduktion, Dödsfallshandläggning
09:15 till 10:00

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Dödsfallshandläggning forts & Dödstecken
10:15 till 11:00

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Dödstecken forts
11:15 till 12:00

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Anders Rietz
Innehåll: Fyndplatsundersökning
13:00 till 14:00

Pediatrik

Eventtyp Gruppundervisning
Innehåll: Grupp 1: HLR + främmande kropp
13:00 till 14:30

Ob/Gyn

Eventtyp Gruppundervisning
Innehåll: Grupp 3: Gynpalpation Gynmottagningen Kom ombytta!
14:00 till 15:00

Pediatrik

Eventtyp Gruppundervisning
Innehåll: Grupp 2: HLR + främmande kropp
15:15 till 16:00

Pediatrik

Eventtyp Gruppundervisning Lokal, plats ÖSD Alfa
Innehåll: Bemötande och undersökning av barn, samt BB-status. Tips, trix och frågestund.
torsdag, 18 januari 2024
08:15 till 09:00

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Trubbigt våld
09:15 till 10:00

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Trubbigt våld & Skottskador
10:15 till 11:00

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Skottskador forts
11:15 till 12:00

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Skarpt våld
13:00 till 13:45

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Drogrelaterad död
14:00 till 15:00

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Kvävning & Info om examination
15:00 till 17:00

Rättsmedicin

Eventtyp Självstudier
Innehåll: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
fredag, 19 januari 2024
08:15 till 09:00

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Klinisk rättsmedicin
09:15 till 10:00

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Klinisk rättsmedicin, forts
10:15 till 11:00

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Rättsintyg
11:15 till 12:00

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Björn Bäckström
Innehåll: Rättsintyg, forts
13:00 till 13:45

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Anders Eriksson
Innehåll: Internationell rättsmedicin
14:00 till 15:00

Rättsmedicin

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Zoom
Lärare: Anders Eriksson
Innehåll: Internationell rättsmedicin, forts
15:00 till 17:00

Rättsmedicin

Eventtyp Självstudier
Innehåll: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
lördag, 20 januari 2024
söndag, 21 januari 2024