Skip to content

Cookies

To use the chat, you need to allow Microsoft Dynamics to use cookies.

printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2021

 • Sunday, 29 August 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 30 August 2021
  13:00 to 14:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Gudrun Svedberg, Tomas Lilja, Erica Isberg
  Content: Programintroduktion: Välkommen samt info från Programrådet, programvägledning (LH) och representant från UMPE.
  14:15 to 15:15

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type infopass Room, location Zoom
  Teacher: Krister Lindwall
  Content: Information om Canvas
  15:30 to 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type infopass Room, location Zoom
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Övrig information, avslutning
 • Tuesday, 31 August 2021
  08:15 to 09:45

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist, Åsa Löfqvist, Anna-Maria Johansson, Malin Ekesryd Nordström, Elin Jälmbrant, Erica Isberg, Anna Westin
  Content: Kursintroduktion: ex. presentation av kursens uppgifter
  10:00 to 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom, Canvas
  Teacher: Mikaela Nyroos
  Content: Del 1) Inspelad föreläsning (canvas): ”Vetenskapsteori och speciell pedagogik” Del 2) Zoom
  12:45 to 13:40

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Canvas
  Teacher: Åsa Löfqvist
  Content: Föreläsning: Skolans styrning
  13:45 to 14:15

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Åsa Löfqvist
  Content: Diskussion och frågor, Skolans styrning
  14:30 to 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Margareta Bonnedahl
  Content: Föreläsning: Akademiskt skrivande (Studieverkstaden, UB)
 • Wednesday, 01 September 2021
  08:30 to 10:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Canvas
  Teacher: Eva Silfver
  Content: Inspelad föreläsning: ”Från då till nu: Specialpedagogik som vetenskaplig disciplin” (hist. och samh. styrning av specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska professioner)
  10:30 to 11:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Canvas
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Del 1) Inspelad föreläsning (canvas): ”Specialpedagogiska perspektiv och begrepp
  11:00 to 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Del 2) Forts. föreläsning + frågor. Zoom
  13:00 to 14:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist
  Content: Föreläsning: ”Kognitiv utveckling med fokus på högre kognitiva funktioner”
  14:45 to 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Canvas
  Teacher: Anna-Maria Johansson
  Content: Inspelad föreläsning: ”Socioemotionell utveckling”
  16:30 to 17:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anna-Maria Johansson
  Content: Forts. föreläsning, frågestund
 • Thursday, 02 September 2021
  08:30 to 10:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Maria Levlin
  Content: Föreläsning: Förskolebarns och skolbarns språkutveckling
  10:30 to 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Elin Jälmbrant
  Content: Föreläsning: Språkets roll i kunskapsutveckling och lärande.
  13:00 to 15:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Helen Hed
  Content: Föreläsning: Så här söker man efter vetenskapliga tidskrifter (UB, universitetsbibliotek)
  15:00 to 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Content: Basgruppsträff - Första träff inom varje basgrupp, presentation, planering etc
 • Friday, 03 September 2021
  08:15 to 10:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Independent study Room, location Valfri plats
  Content: Självstudier: Specialpedagogiska perspektiv
  10:30 to 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Content: Basgruppdisk, förberedelser av gruppövning
  13:00 to 14:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Teacher: Åsa Löfqvist, Erica Isberg
  Content: Gruppövning: Specialpedagogiska perspektiv
  14:30 to 15:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Återsamling, reflektion, frågestund
 • Saturday, 04 September 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 29 August 2021
Monday, 30 August 2021
13:00 to 14:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Gudrun Svedberg, Tomas Lilja, Erica Isberg
Content: Programintroduktion: Välkommen samt info från Programrådet, programvägledning (LH) och representant från UMPE.
14:15 to 15:15

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type infopass Room, location Zoom
Teacher: Krister Lindwall
Content: Information om Canvas
15:30 to 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type infopass Room, location Zoom
Teacher: Erica Isberg
Content: Övrig information, avslutning
Tuesday, 31 August 2021
08:15 to 09:45

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist, Åsa Löfqvist, Anna-Maria Johansson, Malin Ekesryd Nordström, Elin Jälmbrant, Erica Isberg, Anna Westin
Content: Kursintroduktion: ex. presentation av kursens uppgifter
10:00 to 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom, Canvas
Teacher: Mikaela Nyroos
Content: Del 1) Inspelad föreläsning (canvas): ”Vetenskapsteori och speciell pedagogik” Del 2) Zoom
12:45 to 13:40

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Canvas
Teacher: Åsa Löfqvist
Content: Föreläsning: Skolans styrning
13:45 to 14:15

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Åsa Löfqvist
Content: Diskussion och frågor, Skolans styrning
14:30 to 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Margareta Bonnedahl
Content: Föreläsning: Akademiskt skrivande (Studieverkstaden, UB)
Wednesday, 01 September 2021
08:30 to 10:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Canvas
Teacher: Eva Silfver
Content: Inspelad föreläsning: ”Från då till nu: Specialpedagogik som vetenskaplig disciplin” (hist. och samh. styrning av specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska professioner)
10:30 to 11:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Canvas
Teacher: Erica Isberg
Content: Del 1) Inspelad föreläsning (canvas): ”Specialpedagogiska perspektiv och begrepp
11:00 to 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Erica Isberg
Content: Del 2) Forts. föreläsning + frågor. Zoom
13:00 to 14:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist
Content: Föreläsning: ”Kognitiv utveckling med fokus på högre kognitiva funktioner”
14:45 to 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Canvas
Teacher: Anna-Maria Johansson
Content: Inspelad föreläsning: ”Socioemotionell utveckling”
16:30 to 17:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anna-Maria Johansson
Content: Forts. föreläsning, frågestund
Thursday, 02 September 2021
08:30 to 10:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Maria Levlin
Content: Föreläsning: Förskolebarns och skolbarns språkutveckling
10:30 to 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Elin Jälmbrant
Content: Föreläsning: Språkets roll i kunskapsutveckling och lärande.
13:00 to 15:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Helen Hed
Content: Föreläsning: Så här söker man efter vetenskapliga tidskrifter (UB, universitetsbibliotek)
15:00 to 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Content: Basgruppsträff - Första träff inom varje basgrupp, presentation, planering etc
Friday, 03 September 2021
08:15 to 10:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Independent study Room, location Valfri plats
Content: Självstudier: Specialpedagogiska perspektiv
10:30 to 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Content: Basgruppdisk, förberedelser av gruppövning
13:00 to 14:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Teacher: Åsa Löfqvist, Erica Isberg
Content: Gruppövning: Specialpedagogiska perspektiv
14:30 to 15:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Erica Isberg
Content: Återsamling, reflektion, frågestund
Saturday, 04 September 2021