"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2021

 • Sunday, 29 August 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 30 August 2021
  13:00 to 14:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Gudrun Svedberg, Tomas Lilja, Erica Isberg
  Content: Programintroduktion: Välkommen samt info från Programrådet, programvägledning (LH) och representant från UMPE.
  14:15 to 15:15

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type infopass Room, location Zoom
  Teacher: Krister Lindwall
  Content: Information om Canvas
  15:30 to 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type infopass Room, location Zoom
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Övrig information, avslutning
 • Tuesday, 31 August 2021
  08:15 to 09:45

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist, Åsa Löfqvist, Anna-Maria Johansson, Malin Ekesryd Nordström, Elin Jälmbrant, Erica Isberg, Anna Westin
  Content: Kursintroduktion: ex. presentation av kursens uppgifter
  10:00 to 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom, Canvas
  Teacher: Mikaela Nyroos
  Content: Del 1) Inspelad föreläsning (canvas): ”Vetenskapsteori och speciell pedagogik” Del 2) Zoom
  12:45 to 13:40

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Canvas
  Teacher: Åsa Löfqvist
  Content: Föreläsning: Skolans styrning
  13:45 to 14:15

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Åsa Löfqvist
  Content: Diskussion och frågor, Skolans styrning
  14:30 to 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Margareta Bonnedahl
  Content: Föreläsning: Akademiskt skrivande (Studieverkstaden, UB)
 • Wednesday, 01 September 2021
  08:30 to 10:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Canvas
  Teacher: Eva Silfver
  Content: Inspelad föreläsning: ”Från då till nu: Specialpedagogik som vetenskaplig disciplin” (hist. och samh. styrning av specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska professioner)
  10:30 to 11:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Canvas
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Del 1) Inspelad föreläsning (canvas): ”Specialpedagogiska perspektiv och begrepp
  11:00 to 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Del 2) Forts. föreläsning + frågor. Zoom
  13:00 to 14:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist
  Content: Föreläsning: ”Kognitiv utveckling med fokus på högre kognitiva funktioner”
  14:45 to 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Canvas
  Teacher: Anna-Maria Johansson
  Content: Inspelad föreläsning: ”Socioemotionell utveckling”
  16:30 to 17:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anna-Maria Johansson
  Content: Forts. föreläsning, frågestund
 • Thursday, 02 September 2021
  08:30 to 10:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Maria Levlin
  Content: Föreläsning: Förskolebarns och skolbarns språkutveckling
  10:30 to 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Elin Jälmbrant
  Content: Föreläsning: Språkets roll i kunskapsutveckling och lärande.
  13:00 to 15:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Helen Hed
  Content: Föreläsning: Så här söker man efter vetenskapliga tidskrifter (UB, universitetsbibliotek)
  15:00 to 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Content: Basgruppsträff - Första träff inom varje basgrupp, presentation, planering etc
 • Friday, 03 September 2021
  08:15 to 10:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Independent study Room, location Valfri plats
  Content: Självstudier: Specialpedagogiska perspektiv
  10:30 to 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Content: Basgruppdisk, förberedelser av gruppövning
  13:00 to 14:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Teacher: Åsa Löfqvist, Erica Isberg
  Content: Gruppövning: Specialpedagogiska perspektiv
  14:30 to 15:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Återsamling, reflektion, frågestund
 • Saturday, 04 September 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 29 August 2021
Monday, 30 August 2021
13:00 to 14:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Gudrun Svedberg, Tomas Lilja, Erica Isberg
Content: Programintroduktion: Välkommen samt info från Programrådet, programvägledning (LH) och representant från UMPE.
14:15 to 15:15

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type infopass Room, location Zoom
Teacher: Krister Lindwall
Content: Information om Canvas
15:30 to 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type infopass Room, location Zoom
Teacher: Erica Isberg
Content: Övrig information, avslutning
Tuesday, 31 August 2021
08:15 to 09:45

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist, Åsa Löfqvist, Anna-Maria Johansson, Malin Ekesryd Nordström, Elin Jälmbrant, Erica Isberg, Anna Westin
Content: Kursintroduktion: ex. presentation av kursens uppgifter
10:00 to 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom, Canvas
Teacher: Mikaela Nyroos
Content: Del 1) Inspelad föreläsning (canvas): ”Vetenskapsteori och speciell pedagogik” Del 2) Zoom
12:45 to 13:40

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Canvas
Teacher: Åsa Löfqvist
Content: Föreläsning: Skolans styrning
13:45 to 14:15

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Åsa Löfqvist
Content: Diskussion och frågor, Skolans styrning
14:30 to 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Margareta Bonnedahl
Content: Föreläsning: Akademiskt skrivande (Studieverkstaden, UB)
Wednesday, 01 September 2021
08:30 to 10:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Canvas
Teacher: Eva Silfver
Content: Inspelad föreläsning: ”Från då till nu: Specialpedagogik som vetenskaplig disciplin” (hist. och samh. styrning av specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska professioner)
10:30 to 11:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Canvas
Teacher: Erica Isberg
Content: Del 1) Inspelad föreläsning (canvas): ”Specialpedagogiska perspektiv och begrepp
11:00 to 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Erica Isberg
Content: Del 2) Forts. föreläsning + frågor. Zoom
13:00 to 14:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist
Content: Föreläsning: ”Kognitiv utveckling med fokus på högre kognitiva funktioner”
14:45 to 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Canvas
Teacher: Anna-Maria Johansson
Content: Inspelad föreläsning: ”Socioemotionell utveckling”
16:30 to 17:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anna-Maria Johansson
Content: Forts. föreläsning, frågestund
Thursday, 02 September 2021
08:30 to 10:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Maria Levlin
Content: Föreläsning: Förskolebarns och skolbarns språkutveckling
10:30 to 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Elin Jälmbrant
Content: Föreläsning: Språkets roll i kunskapsutveckling och lärande.
13:00 to 15:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Helen Hed
Content: Föreläsning: Så här söker man efter vetenskapliga tidskrifter (UB, universitetsbibliotek)
15:00 to 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Content: Basgruppsträff - Första träff inom varje basgrupp, presentation, planering etc
Friday, 03 September 2021
08:15 to 10:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Independent study Room, location Valfri plats
Content: Självstudier: Specialpedagogiska perspektiv
10:30 to 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Content: Basgruppdisk, förberedelser av gruppövning
13:00 to 14:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Teacher: Åsa Löfqvist, Erica Isberg
Content: Gruppövning: Specialpedagogiska perspektiv
14:30 to 15:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Erica Isberg
Content: Återsamling, reflektion, frågestund
Saturday, 04 September 2021