"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2023

 • Sunday, 27 August 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 28 August 2023
  13:00 to 14:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location Hörsal NBET.A.101
  Teacher: Anna Tegström, Erica Isberg, Elin Klint
  Content: Välkommen samt information från Programrådet, programvägledning (LH) och Umpe (Umeå studentkår)
  14:15 to 15:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type infopass Room, location Hörsal NBET.A.101
  Teacher: Anna Frohm, Erica Isberg
  Content: Information om Canvas, summering samt information gällande Gruppuppgiften (se schema: fre )
  15:45 to 17:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Independent study
  Content: Självstudier inför gruppuppgiften: Specialpedagogiska perspektiv (Instruktion till uppgiften finns i Canvas, Pedagogiska institutionen.)
 • Tuesday, 29 August 2023
  08:15 to 09:45

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location U Rotundan
  Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist, Anna-Maria Johansson, Malin Ekesryd Nordström, Elin Jälmbrant, Erica Isberg, Anna Westin
  Content: Kursintroduktion: Presentation av kursens lärare, Förväntade studieresultat, uppgifter etc.
  10:00 to 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location U Rotundan
  Teacher: Mikaela Nyroos
  Content: ”Vetenskapsteori och speciell pedagogik”
  13:00 to 14:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Teacher: Eva Silfver
  Content: Vad är specialpedagogik – och vem bestämmer det?
  15:00 to 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Teacher: Malin Ekesryd Nordström
  Content: Skolans styrning
 • Wednesday, 30 August 2023
  08:15 to 10:15

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Teacher: Erica Isberg
  Content: ”Specialpedagogiska perspektiv och begrepp” samt: Basgrupper presenteras
  10:30 to 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Teacher: Margareta Bonnedahl
  Content: Akademiskt skrivande
  13:00 to 14:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Teacher: Helen Hed
  Content: Så här söker du efter vetenskapliga artiklar
  15:00 to 17:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Teacher: Elin Jälmbrant
  Content: Språkets roll i kunskapsutveckling och lärande
 • Thursday, 31 August 2023
  08:15 to 09:45

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Teacher: Maria Levlin
  Content: Förskolebarns och skolbarns språkutveckling
  10:15 to 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist
  Content: Kognitiv utveckling med fokus på högre kognitiva funktioner
  13:00 to 14:45

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Teacher: Anna-Maria Johansson
  Content: Socioemotionell utveckling
  15:00 to 17:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Content: Basgruppsträff - Första träffen inom varje basgrupp: Presentation av gruppmedlemmar samt samtal om respektive inriktnings examensbeskrivning. (För detaljerat schema ang lokaler etc, se Canvas, Övergripande information ”Tors 1/9”)
 • Friday, 01 September 2023
  08:15 to 09:45

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Content: Basgruppsdiskussion, förberedelser av gruppuppgift. (För detaljerat schema, se Canvas, Övergripande information, ”Fre 1/9”)
  10:00 to 11:15

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Teacher: Malin Ekesryd Nordström, Erica Isberg
  Content: Genomförande av gruppuppgift: Specialpedagogiska perspektiv
  11:15 to 12:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Other Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Återsamling, reflektion samt introduktion till Pedagogiska institutionens tvådelade examinationsuppgift
 • Saturday, 02 September 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 27 August 2023
Monday, 28 August 2023
13:00 to 14:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Hörsal NBET.A.101
Teacher: Anna Tegström, Erica Isberg, Elin Klint
Content: Välkommen samt information från Programrådet, programvägledning (LH) och Umpe (Umeå studentkår)
14:15 to 15:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type infopass Room, location Hörsal NBET.A.101
Teacher: Anna Frohm, Erica Isberg
Content: Information om Canvas, summering samt information gällande Gruppuppgiften (se schema: fre )
15:45 to 17:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Independent study
Content: Självstudier inför gruppuppgiften: Specialpedagogiska perspektiv (Instruktion till uppgiften finns i Canvas, Pedagogiska institutionen.)
Tuesday, 29 August 2023
08:15 to 09:45

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location U Rotundan
Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist, Anna-Maria Johansson, Malin Ekesryd Nordström, Elin Jälmbrant, Erica Isberg, Anna Westin
Content: Kursintroduktion: Presentation av kursens lärare, Förväntade studieresultat, uppgifter etc.
10:00 to 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location U Rotundan
Teacher: Mikaela Nyroos
Content: ”Vetenskapsteori och speciell pedagogik”
13:00 to 14:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Teacher: Eva Silfver
Content: Vad är specialpedagogik – och vem bestämmer det?
15:00 to 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Teacher: Malin Ekesryd Nordström
Content: Skolans styrning
Wednesday, 30 August 2023
08:15 to 10:15

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Teacher: Erica Isberg
Content: ”Specialpedagogiska perspektiv och begrepp” samt: Basgrupper presenteras
10:30 to 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Teacher: Margareta Bonnedahl
Content: Akademiskt skrivande
13:00 to 14:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Teacher: Helen Hed
Content: Så här söker du efter vetenskapliga artiklar
15:00 to 17:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Teacher: Elin Jälmbrant
Content: Språkets roll i kunskapsutveckling och lärande
Thursday, 31 August 2023
08:15 to 09:45

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Teacher: Maria Levlin
Content: Förskolebarns och skolbarns språkutveckling
10:15 to 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist
Content: Kognitiv utveckling med fokus på högre kognitiva funktioner
13:00 to 14:45

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Teacher: Anna-Maria Johansson
Content: Socioemotionell utveckling
15:00 to 17:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Content: Basgruppsträff - Första träffen inom varje basgrupp: Presentation av gruppmedlemmar samt samtal om respektive inriktnings examensbeskrivning. (För detaljerat schema ang lokaler etc, se Canvas, Övergripande information ”Tors 1/9”)
Friday, 01 September 2023
08:15 to 09:45

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Content: Basgruppsdiskussion, förberedelser av gruppuppgift. (För detaljerat schema, se Canvas, Övergripande information, ”Fre 1/9”)
10:00 to 11:15

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Teacher: Malin Ekesryd Nordström, Erica Isberg
Content: Genomförande av gruppuppgift: Specialpedagogiska perspektiv
11:15 to 12:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Other Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Teacher: Erica Isberg
Content: Återsamling, reflektion samt introduktion till Pedagogiska institutionens tvådelade examinationsuppgift
Saturday, 02 September 2023