"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Schema

Välj vilka kurser och grupper du vill visa i ditt schema

aug/sep 2023

 • måndag, 28 augusti 2023
  13:00 till 14:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Introduktion Lokal, plats Hörsal NBET.A.101
  Lärare: Anna Tegström, Erica Isberg, Elin Klint
  Innehåll: Välkommen samt information från Programrådet, programvägledning (LH) och Umpe (Umeå studentkår)
  14:15 till 15:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Infopass Lokal, plats Hörsal NBET.A.101
  Lärare: Anna Frohm, Erica Isberg
  Innehåll: Information om Canvas, summering samt information gällande Gruppuppgiften (se schema: fre )
  15:45 till 17:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Självstudier
  Innehåll: Självstudier inför gruppuppgiften: Specialpedagogiska perspektiv (Instruktion till uppgiften finns i Canvas, Pedagogiska institutionen.)
 • tisdag, 29 augusti 2023
  08:15 till 09:45

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Introduktion Lokal, plats U Rotundan
  Lärare: Carola Wiklund-Hörnqvist, Anna-Maria Johansson, Malin Ekesryd Nordström, Elin Jälmbrant, Erica Isberg, Anna Westin
  Innehåll: Kursintroduktion: Presentation av kursens lärare, Förväntade studieresultat, uppgifter etc.
  10:00 till 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats U Rotundan
  Lärare: Mikaela Nyroos
  Innehåll: ”Vetenskapsteori och speciell pedagogik”
  13:00 till 14:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Lärare: Eva Silfver
  Innehåll: Vad är specialpedagogik – och vem bestämmer det?
  15:00 till 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Lärare: Malin Ekesryd Nordström
  Innehåll: Skolans styrning
 • onsdag, 30 augusti 2023
  08:15 till 10:15

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Lärare: Erica Isberg
  Innehåll: ”Specialpedagogiska perspektiv och begrepp” samt: Basgrupper presenteras
  10:30 till 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Lärare: Margareta Bonnedahl
  Innehåll: Akademiskt skrivande
  13:00 till 14:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Lärare: Helen Hed
  Innehåll: Så här söker du efter vetenskapliga artiklar
  15:00 till 17:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Lärare: Elin Jälmbrant
  Innehåll: Språkets roll i kunskapsutveckling och lärande
 • torsdag, 31 augusti 2023
  08:15 till 09:45

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Lärare: Maria Levlin
  Innehåll: Förskolebarns och skolbarns språkutveckling
  10:15 till 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Lärare: Carola Wiklund-Hörnqvist
  Innehåll: Kognitiv utveckling med fokus på högre kognitiva funktioner
  13:00 till 14:45

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Lärare: Anna-Maria Johansson
  Innehåll: Socioemotionell utveckling
  15:00 till 17:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Innehåll: Basgruppsträff - Första träffen inom varje basgrupp: Presentation av gruppmedlemmar samt samtal om respektive inriktnings examensbeskrivning. (För detaljerat schema ang lokaler etc, se Canvas, Övergripande information ”Tors 1/9”)
 • fredag, 01 september 2023
  08:15 till 09:45

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Innehåll: Basgruppsdiskussion, förberedelser av gruppuppgift. (För detaljerat schema, se Canvas, Övergripande information, ”Fre 1/9”)
  10:00 till 11:15

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Lärare: Malin Ekesryd Nordström, Erica Isberg
  Innehåll: Genomförande av gruppuppgift: Specialpedagogiska perspektiv
  11:15 till 12:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Eventtyp Annat Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Lärare: Erica Isberg
  Innehåll: Återsamling, reflektion samt introduktion till Pedagogiska institutionens tvådelade examinationsuppgift
 • lördag, 02 september 2023

  Inget är schemalagt idag.

 • söndag, 03 september 2023

  Inget är schemalagt idag.

Vecka 35 måndag, 28 augusti 2023
13:00 till 14:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Introduktion Lokal, plats Hörsal NBET.A.101
Lärare: Anna Tegström, Erica Isberg, Elin Klint
Innehåll: Välkommen samt information från Programrådet, programvägledning (LH) och Umpe (Umeå studentkår)
14:15 till 15:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Infopass Lokal, plats Hörsal NBET.A.101
Lärare: Anna Frohm, Erica Isberg
Innehåll: Information om Canvas, summering samt information gällande Gruppuppgiften (se schema: fre )
15:45 till 17:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Självstudier
Innehåll: Självstudier inför gruppuppgiften: Specialpedagogiska perspektiv (Instruktion till uppgiften finns i Canvas, Pedagogiska institutionen.)
tisdag, 29 augusti 2023
08:15 till 09:45

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Introduktion Lokal, plats U Rotundan
Lärare: Carola Wiklund-Hörnqvist, Anna-Maria Johansson, Malin Ekesryd Nordström, Elin Jälmbrant, Erica Isberg, Anna Westin
Innehåll: Kursintroduktion: Presentation av kursens lärare, Förväntade studieresultat, uppgifter etc.
10:00 till 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats U Rotundan
Lärare: Mikaela Nyroos
Innehåll: ”Vetenskapsteori och speciell pedagogik”
13:00 till 14:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Lärare: Eva Silfver
Innehåll: Vad är specialpedagogik – och vem bestämmer det?
15:00 till 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Lärare: Malin Ekesryd Nordström
Innehåll: Skolans styrning
onsdag, 30 augusti 2023
08:15 till 10:15

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Lärare: Erica Isberg
Innehåll: ”Specialpedagogiska perspektiv och begrepp” samt: Basgrupper presenteras
10:30 till 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Lärare: Margareta Bonnedahl
Innehåll: Akademiskt skrivande
13:00 till 14:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Lärare: Helen Hed
Innehåll: Så här söker du efter vetenskapliga artiklar
15:00 till 17:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Lärare: Elin Jälmbrant
Innehåll: Språkets roll i kunskapsutveckling och lärande
torsdag, 31 augusti 2023
08:15 till 09:45

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Lärare: Maria Levlin
Innehåll: Förskolebarns och skolbarns språkutveckling
10:15 till 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Lärare: Carola Wiklund-Hörnqvist
Innehåll: Kognitiv utveckling med fokus på högre kognitiva funktioner
13:00 till 14:45

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Föreläsning Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Lärare: Anna-Maria Johansson
Innehåll: Socioemotionell utveckling
15:00 till 17:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Innehåll: Basgruppsträff - Första träffen inom varje basgrupp: Presentation av gruppmedlemmar samt samtal om respektive inriktnings examensbeskrivning. (För detaljerat schema ang lokaler etc, se Canvas, Övergripande information ”Tors 1/9”)
fredag, 01 september 2023
08:15 till 09:45

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Innehåll: Basgruppsdiskussion, förberedelser av gruppuppgift. (För detaljerat schema, se Canvas, Övergripande information, ”Fre 1/9”)
10:00 till 11:15

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Lärare: Malin Ekesryd Nordström, Erica Isberg
Innehåll: Genomförande av gruppuppgift: Specialpedagogiska perspektiv
11:15 till 12:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Eventtyp Annat Lokal, plats Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Lärare: Erica Isberg
Innehåll: Återsamling, reflektion samt introduktion till Pedagogiska institutionens tvådelade examinationsuppgift
lördag, 02 september 2023
söndag, 03 september 2023