"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Anders Öhman

Research qualifications: Docent

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Affiliated as professor emeritus at Department of Culture and Media Studies Section: -
Location
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå University 2023 : 198-199
Öhman, Anders
Scandinavia refracted: a festschrift in honour of Bjarne Thorup Thomsen, Edinburgh: Scottish Society for Northern Studies 2022 : 147-165
Öhman, Anders
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Stockholm: Svenskt visarkiv 2020, Vol. 5 : 81-89
Öhman, Anders
Tranströmer och det politiska, Lund: Ellerströms förlag 2020 : 117-132
Öhman, Anders
Educational Theory, John Wiley & Sons 2020, Vol. 70, (1) : 21-29
Öhman, Anders
Stockholm: Natur och kultur 2019
Lindell, Ingrid; Öhman, Anders
Barnboken, Stockholm: Svenska Barnboksinstitutet 2019, Vol. 42 : 1-5
Öhman, Anders
För berättelsens skull: modeller för litteraturundervisningen, Stockholm: Natur och kultur 2019 : 7-15
Öhman, Anders; Lindell, Ingrid
För berättelsens skull: modeller för litteraturundervisningen, Stockholm: Natur och kultur 2019 : 17-38
Öhman, Anders; Tornberg Pantzare, Malin
Göteborg: Makadam Förlag 2018
Degerman, Peter; Johansson, Anders E; Öhman, Anders
Tidskriften Provins, Umeå: 2018, (2) : 64-67
Öhman, Anders
Vetenskap för alla, Stockholm: Folkuniversitetet 2018 : 47-53
Öhman, Anders
Digital humaniora: humaniora i en digital tid, Göteborg: Daidalos 2017 : 189-206
Öhman, Anders
Tidskrift för litteraturvetenskap, Göteborg: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 2017, (1) : 15-16
Öhman, Anders
LIR.journal, Göteborg: Göteborgs universitet 2017, (8) : 12-23
Öhman, Anders
Brännpunkt Norrland: perspektiv på en region i förändring, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 119-139
Öhman, Anders
Du ska inte tro att du är något: om Jantelagens aktualitet, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 87-104
Öhman, Anders
Svenskläraren, Hindås: Svensklärarföreningen 2017, Vol. 61, (2) : 10-11
Öhman, Anders
Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, Uppsala: Svenska Litteratursällskapet 2017, Vol. 138, (1) : 184-189
Öhman, Anders
Serie Akademi
Öhman, Anders; Nilsson, Bo
Tidskrift för litteraturvetenskap, (3-4) : 25-34
Öhman, Anders
Veritas. Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift, Stockholm: Viktor Rydberg-sällskapet 2016, (31) : 39-52
Öhman, Anders
"inte kan jag berätta allas historia?": föreställningar om nordisk arbetarlitteratu, Göteborg: Göteborgs universitet 2016 : 99-112
Öhman, Anders
Tidskrift för litteraturvetenskap, (3-4) : 153-156
Öhman, Anders
Lund: Studentlitteratur AB 2015
Jönsson, Maria; Öhman, Anders
Provins, Piteå: Norrländska litteratursällskapet 2015, Vol. 34, (1) : 55-56
Öhman, Anders
Malmö: Gleerups Utbildning AB 2015
Öhman, Anders
Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, Svenska Litteratursällskapet 2015, Vol. 136 : 377-379
Öhman, Anders
Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, Vol. 136 : 260-286
Öhman, Anders
Litteratur och läsning: Litteraturdidaktikens nya möjligheter, Lund: Studentlitteratur 2015 : 9-18
Öhman, Anders; Jönsson, Maria
Samlaren: Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, Svenska Litteratursällskapet 2014, Vol. 135 : 270-273
Öhman, Anders
Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år, Umeå; Skellefteå: Artos & Norma 2013 : 192-196
Öhman, Anders
Tidskrift för litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå universitet 2013, (3-4) : 147-152
Öhman, Anders
Västerbottens-Kuriren
Öhman, Anders
Pigan och härligheten, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2013 : 355-362
Öhman, Anders
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2012, Vol. 33, (1-2) : 80-84
Öhman, Anders
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Kulturella Perspektiv vid Umeå universitet 2012, Vol. 21, (1) : 42-45
Öhman, Anders
Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, Uppsala: Svenska litteratursällskapet 2011, Vol. 132 : 333-335
Öhman, Anders
Från Nexø till Alakoski: aspekter på nordisk arbetarlitteratur, Lund: Lunds universitet 2011 : 35-45
Öhman, Anders
Regionernas bilder: estetiska uttryck från och om periferin, Umeå: Institutionen för språkstudier 2010 : 29-38
Öhman, Anders
Replikens platser: festskrift till Dag Nordmark, Karlstad: Karlstad University Press 2010 : 13-29
Öhman, Anders
Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: muntlighetens möjligheter - retorik, berättande, samtal, Uppsala: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) 2009 : 162-168
Öhman, Anders
Kulturhjälten: Viktor Rydbergs humanism, Stockholm: Atlantis bokförlag 2009 : 271-284
Öhman, Anders
Tidskrift för litteraturvetenskap, (1) : 96-99
Öhman, Anders
Kulturella perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 17, (2) : 36-40
Öhman, Anders
Tänd eld!: essäer om Agnes von Krusenstjernas författarskap, Stockholm: Norstedts Förlag 2008 : 189-219
Öhman, Anders
Ungdomskulturer - äger eller suger?: möjliga möten inom svenskämnet, Stockholm: Natur och kultur 2008 : 93-106
Öhman, Anders
Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter, Lund: Språk och litteraturcentrum, Lunds universitet 2008 : 6-
Öhman, Anders
Knjiznica kaptitana nema, Ljublana: Beletrina, Študentska založba 2008 : 224-237
Öhman, Anders