Skip to content
Personalbild Andreas Mannberg

Andreas Mannberg

+46 90 786 93 04 , +46 72 503 30 68

IT-stöd och systemutveckling (ITS) Umeå universitet, 901 87 Umeå