"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Anna-Maria Hällgren

Works at

Affiliation
Location
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Ekologisk konstvetenskap, Huddinge: Södertörns högskola 2024 : 175-197
Hällgren, Anna-Maria
Visuella kulturstudier: teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 5, Stockholm: Stockholm University Press 2024 : 21-42
Hällgren, Anna-Maria
Ekologisk konstvetenskap, Huddinge: Södertörns högskola 2024 : 7-24
Hällgren, Anna-Maria; Karlholm, Dan
Visuella kulturstudier: teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 5, Stockholm: Stockholm University Press 2024 : 1-20
Hällgren, Anna-Maria; Näslund, Anna
Materialitet: teoretiska tillämpningar i konstvetenskap 4, Stockholm: Stockholm University Press 2023 : 133-149
Hällgren, Anna-Maria
Sensing the Arctic, Studio Bigert & Bergström 2023 : 55-61
Hällgren, Anna-Maria
Hällgren, Anna-Maria
Svenska dagbladet, Schibsted 2021, (2021-11-28)
Hällgren, Anna-Maria
Klimat och moral: nio tankar om hettan, Stockholm: Natur och kultur 2021 : 229-244
Hällgren, Anna-Maria
Nineteenth-Century Art Worldwide, Nineteenth-Century Art Worldwide 2021, Vol. 20, (3)
Hällgren, Anna-Maria
Konsthistorisk Tidskrift, Routledge 2020, Vol. 89, (2) : 61-65
Callahan, Sara; Hällgren, Anna-Maria; Krispinsson, Charlotta
Bebyggelsehistorisk tidskrift, Uppsala: Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift 2020, (78) : 8-23
Hällgren, Anna-Maria
Svenska dagbladet, Hb Svenska dagbladets AB & Co 2020, (2020-11-22)
Hällgren, Anna-Maria
Svenska dagbladet, Schibsted 2020, (2020-04-25)
Hällgren, Anna-Maria
Mutating ecologies in contemporary art, Barcelona: Universitat de Barcelona 2019 : 127-131
Hällgren, Anna-Maria
Konstperspektiv, Sveriges konstföreningars riksförbund 2019, (1) : 31-37
Hällgren, Anna-Maria
Svenska dagbladet, Schibsted 2019, (2019-07-27)
Hällgren, Anna-Maria
Konsthistorisk Tidskrift, Routledge 2019, Vol. 88, (1) : 33-42
Hällgren, Anna-Maria
Svenska dagbladet, Schibsted 2018, (2018-11-16) : 40-40
Hällgren, Anna-Maria
Svenska dagbladet
Hällgren, Anna-Maria
Scandia, Natur och kultur 2017, Vol. 83, (2) : 132-134
Hällgren, Anna-Maria
Svenska dagbladet, Schibsted 2016, (2016-11-11)
Hällgren, Anna-Maria
Salongsmåleri?!, Stockholm: Prins Eugens Waldemarsudde 2016 : 83-91
Hällgren, Anna-Maria
Svenska dagbladet, Schibsted 2015, (2015-05-30)
Hällgren, Anna-Maria
Okonstlad konst?: Om äkthet och autenticitet i estetisk teori och praktik, Lindome: Symposion Brutus Östlings bokförlag 2011 : 137-152
Hällgren, Anna-Maria
Valör, Föreningen Valör 2008, (1) : 24-33
Hällgren, Anna-Maria