"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Annika Bünz

Research qualifications: Docent

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Culture and Media Studies Units: -
Location
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Ekokritik och museipedagogik i skuggan av antropocen, Stockholm, Göteborg: Världskulturmuseerna 2022 : 318-347
Bünz, Annika
Göteborg 400 år: platser med historia, Göteborg: Fornminnesföreningen i Göteborg 2021 : 45-54
Bünz, Annika
Havets bildspråk: galjonsfigurer och symboler, Stockholm: Bokförlaget Stolpe 2020 : 173-184
Bünz, Annika
The imagery of the sea: figureheads and symbols, Stockholm: Bokförlaget Stolpe 2020 : 173-184
Bünz, Annika
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2018, Vol. 101, (1) : 19-38
Bünz, Annika
Galjonsfigurens många öden och äventyr: studier av berättande-, minnes- och kunskapande praktiker, Nordic Academic Press 2018 : 97-148
Bünz, Annika
Galjonsfigurens många öden och äventyr: studier av berättande-, minnes- och kunskapande praktiker, Nordic Academic Press 2018 : 13-41
Bünz, Annika
GOTARC. Serie B, Gothenburg archaeological theses, 66
Bünz, Annika
GOTARC. Series A, 5
Andreeff, Alexander; Alexandersson, Henrik; Bünz, Annika
Med hjärta och hjärna: en festskrift till Elisabeth Arwill Nordbladh, Göteborgs universitet 2014 : 655-667
Bünz, Annika
To tender gender: the pasts and futures of gender research in archaeology, Stockholm University 2012 : 97-115
Bünz, Annika
Bildligt talat: kvinnligt, manligt i 3,2 miljoner år, Makadam Förlag 2012 : 225-240
Bünz, Annika