Skip to content

Åsa Jeansson

+46 90 786 64 94

Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå