Skip to content

Åsa Rudehäll

Analyst at Planning Office Units: Planning Office

asa.rudehall@umu.se

+46 90 786 99 93

Samverkanshuset, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå