Hoppa direkt till innehållet
printicon

Planeringsenheten

Planeringsenheten arbetar med frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet, frågor gällande kvalitet och utvärdering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning.

Planeringsenhetens huvudsakliga uppdrag är strategisk planering och uppföljning av universitetets verksamhet och ekonomi, samt att tillhandahålla administrativt stöd till universitetsledningen.

Utlysning av medel för konferenser under år 2019 

Personal

Anställda medarbetare

Anna Tjernberg, sekreterare

Jag arbetar med administrativt stöd till universitetsledningen. 

Carina Henningsson, controller

Som biträdande budgetchef/controller arbetar jag med övergripande ekonomi- och budgetfrågor samt med ekonomiuppföljning för Umeå universitet.

Carl Larsson, utredare

Som utredare arbetar jag bland annat med regler och styrdokument, beredning av ärenden och framtagande av underlag till universitetsledning, samt olika former av verksamhetsuppföljning.

Daniel Andersson, akademisekreterare

Jag ansvarar och bereder under universitetsledningen för frågor om universitetets beslutsstruktur och organisation samt ansvarar,  i dialog med universitetsdirektören, för administrationen och handläggning kring universitetsstyrelse, ledningsgrupp, ledningsråd samt kanslichefsmötet. 

Jag arbetar med frågor som rör forskarutbildning såsom regler, riktlinjer och kvalitetsfrågor. Har du frågor som rör forskarutbildning kan du ställa dom till mig. Jag också bevakar och analyserar det som händer och sker i vår omvärld som berör högskolesektorn. 

Inger Duchek, controller

Jag arbetar som verksamhetscontroller inom universitetsförvaltningen, med verksamhetsplanering, verksamhetsberättelser, utvecklingsprojekt och audits.

Isabelle Riby, ekonom

Jag arbetar med ekonomifrågor som bl.a. budget, prognos, Umu-gemensamma satsningar, redovisningsmodellen och uppföljningar.

Katarina Andersson, sekreterare

Sekreterare till rektor och Universitetsdirektör

Kristoffer Lindell, projektledare

Projektledare inom forskningsinfrastruktur och forskningsinformation.

https://orcid.org/0000-0001-5609-6097

Mikael Wiberg, övrig/annan befattning

Professor i informatik och Projektledare för Konstnärligt Campus, UmU

För mer information om mina aktuella positioner, uppdrag samt kort CV se presentationen nedan.

Per Ragnarsson, övrig/annan befattning

Jag är biträdande universitetsdirektör och budgetchef vid Umeå universitet. Jag är också enhetschef för Planeringsenheten.

Sune Karlsson, övrig/annan befattning, seniorkonsult