Hoppa direkt till innehållet
printicon

Planeringsenheten

Planeringsenheten arbetar med frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet, frågor gällande kvalitet och utvärdering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning. Planeringsenheten tillhandahåller även administrativt stöd till universitetsledningen.

Anställda medarbetare

Anna Tjernberg, sekreterare
Telefon
090-786 55 48

Jag arbetar med administrativt stöd till universitetsledningen. 

Carina Henningsson, controller
Telefon
090-786 56 63

Som biträdande budgetchef/controller arbetar jag med övergripande ekonomi- och budgetfrågor samt med ekonomiuppföljning för Umeå universitet.

Carl Larsson, utredare
Telefon
090-786 64 60

Som utredare arbetar jag bland annat med regler och styrdokument, beredning av ärenden och framtagande av underlag till universitetsledning, samt olika former av verksamhetsuppföljning.

Daniel Andersson, akademisekreterare

Jag ansvarar och bereder under universitetsledningen för frågor om universitetets beslutsstruktur och organisation samt ansvarar,  i dialog med universitetsdirektören, för administrationen och handläggning kring universitetsstyrelse, ledningsgrupp, ledningsråd samt kanslichefsmötet. 

Telefon
090-786 53 24

Doktorandkoordinator, utredare, omvärldsbevakare

Fredrik Georgsson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 54 79

Utbildningsledare på teknisk-naturvetenskaplig fakultet och utredare på planeringsenheten.

 

Inger Duchek, controller
Telefon
090-786 60 79

Jag arbetar som verksamhetscontroller inom universitetsförvaltningen, med verksamhetsplanering, verksamhetsberättelser, utvecklingsprojekt och audits.

Isabelle Riby, ekonom
Telefon
090-786 60 96

Jag arbetar med ekonomifrågor som bl.a. budget, prognos, Umu-gemensamma satsningar, redovisningsmodellen och uppföljningar.

Katarina Andersson, sekreterare
Telefon
090-786 63 27

Sekreterare till rektor och Universitetsdirektör

Kristoffer Lindell, projektledare
Telefon
090-786 59 90

Verksamhetsledare vid Grants Office och projektledare vid Planeringsenheten.

Mikael Wiberg, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 61 15

Professor, Informatik & Projektledare för Konstnärligt Campus

För info om uppdrag, kort CV, ect se presentation nedan

Extern webb inkl kort CV, urval publ, etc.  interactionresearch.wordpress.com/

 

Per Nilsson, utredare
Telefon
090-786 68 66

Svensk styrelseledamot Nordiska centret Kina samt Nordiska centret Indien. Projektledare för South Africa - Sweden University Forum. Ledamot av SUHF:s expertgrupp för internationalisering.

Per Ragnarsson, övrig/annan befattning
Telefon
070-380 55 83

Jag är biträdande universitetsdirektör och budgetchef vid Umeå universitet. Jag är också enhetschef för Planeringsenheten.

Sune Karlsson, övrig/annan befattning, seniorkonsult
Telefon
070-285 20 05
Ulf Sandqvist, utredare
Telefon
090-786 53 66

Jag arbetar med forskningsfrågor vid Planeringsenheten samt Teknisk naturvetenskaplig fakultet.