Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Planeringsenheten

Planeringsenheten arbetar med frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet, frågor gällande kvalitet och utvärdering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning. Planeringsenheten tillhandahåller även administrativt stöd till universitetsledningen.

Anställda medarbetare

Anna Tjernberg, sekreterare
Telefon
090-786 55 48

Jag arbetar med administrativt stöd till universitetsledningen och som sekreterare till universitetsdirektör samt bitr. universitetsdirektör. Jag arbetar även som webbproducent.

Carina Henningsson, controller
Telefon
090-786 56 63

Som controller på Planeringsenheten arbetar jag i huvudsak med övergripande ekonomi- och budgetfrågor samt med ekonomiuppföljning för Umeå universitet.

Carl Larsson, utredare
Telefon
090-786 64 60

Som utredare arbetar jag bland annat med regler och styrdokument, beredning av ärenden och framtagande av underlag till universitetsledning, samt olika former av verksamhetsuppföljning.

Daniel Andersson, akademisekreterare

Jag ansvarar och bereder under universitetsledningen för frågor om universitetets beslutsstruktur och organisation samt ansvarar,  i dialog med universitetsdirektören, för administrationen och handläggning kring universitetsstyrelse, ledningsgrupp, ledningsråd samt kanslichefsmötet. 

Elin Wiklund, sekreterare
Telefon
090-786 60 59

Jag arbetar med ledningsstöd på planeringsenheten

Telefon
090-786 53 24

Doktorandkoordinator, utredare, omvärldsbevakare

Fredrik Georgsson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 54 79

Kvalitetsutvecklare. Sitter också i styrelsen för SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs).

Inger Duchek, controller
Telefon
090-786 60 79

Jag arbetar som verksamhetscontroller inom universitetsförvaltningen, med verksamhetsplanering, verksamhetsberättelser, utvecklingsprojekt och audits.

Isabelle Riby, ekonom (tjänstledig)
Telefon
090-786 60 96

Jag arbetar med ekonomifrågor som bl.a. budget, prognos, Umu-gemensamma satsningar, redovisningsmodellen och uppföljningar.

Johanna Blomström, utredare
Telefon
090-786 74 95

Jag arbetar som utredare på planeringsenheten i huvudsak inom dessa områden: 

Forskning med fokus på infrastrukturer 

Årsredovisning - forskningsavsnittet  

Intern styrning och kontroll  

 

Katarina Andersson, sekreterare
Telefon
090-786 63 27

Sekreterare till rektor

Per Nilsson, utredare
Telefon
090-786 68 66

Huvudsakliga arbetsuppgifter universitetsgemensamma projekt, evenemang, säkerhetsanalys, andra utredningsfrågor, lokal projektledare för South Africa Sweden University Forum (SASUF).

Sune Karlsson, övrig/annan befattning, seniorkonsult
Telefon
070-285 20 05
Susanne Fahlgren, enhetschef
Telefon
090-786 56 31

Jag arbetar som chef med ansvar för verksamheten, personal och budget och är adjungerad till universitetets ledningsgrupp. Jag ingår även i det nationella nätverket av planeringschefer.