"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Planeringsenheten

Planeringsenheten arbetar med frågor som rör övergripande planering och uppföljning av all verksamhet, frågor gällande kvalitet och utvärdering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning. Planeringsenheten tillhandahåller även administrativt stöd till universitetsledningen.

Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till våra anställda

Konferensmedel

Utlysning av medel för konferenser