"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Dan Borglund

Dan Borglund

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Associate professor at Centre for Educational Development
Location
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå
Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 7-7
Borglund, Dan
Universitetspedagogiskakonferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 12-12
Borglund, Dan; Gruber, Michael