Skip to content

Cookies

To use the chat, you need to allow Microsoft Dynamics to use cookies.

printicon
Main menu hidden.
Staff photo Daniel Andersson

Daniel Andersson

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Language Studies Units: Swedish and Scandinavian Studies Role: Head of department
Location
A, Humanisthuset, korridor HE2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Scandinavian Studies, University of Illinois Press 2020, Vol. 92, (1) : 104-126
Andersson, Daniel
Egna vägar och andras: elva essäer om liv och bildning i det bottniska området, Umeå: Bottniska studier 2020 : 109-122
Andersson, Daniel
Narratives of place in literature and film, New York: Routledge 2019 : 21-35
Andersson, Daniel
Mellannorrland i centrum: språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2017 : 131-142
Andersson, Daniel
Språkmöten i Västerbotten och Österbotten, Vasa/Umeå: Bottniska studier 2017 : 102-112
Andersson, Daniel
Journal of Northern Studies, Umeå University; The Royal Skyttean Society 2017, Vol. 11, (1) : 7-9
Andersson, Daniel; Edlund, Lars-Erik
Thule: Kungl. Skytteanska samfundets årsbok 2016, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2016 : 137-153
Andersson, Daniel
Språkbruk, Helsingfors: Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken 2016, Vol. 1
Andersson, Daniel
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 1 : 42-49
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
Narrative works, New Brunswick: Centre for Interdisciplinary Research on Narrative 2016, Vol. 6, (2) : 1-27
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
Journal of Northern Studies, Vol. 9, (2)
Andersson, Daniel
Aspekter på ordspråk: Föredrag vid ett symposium i Uppsala 27–28 april 2011, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2014 : 33-44
Andersson, Daniel
Rock art in Sápmi: images and stories = guvvieh jïh soptsestidie = bilder och berättelser, Umeå: Västerbottens museum 2014 : 175-180
Andersson, Daniel
Naturen för mig: nutida röster och kulturella perspektiv, Göteborg: Institutet för språk och folkminnen 2014 : 183-190
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Kungl. Gustav Adolfs Akademien/Swedish Science Press 2013, Vol. 136, (339) : 7-21
Andersson, Daniel
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2013, (3–4) : 13-28
Andersson, Daniel
Språken, tiden, rummet: festskrift tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013, Umeå: Umeå universitet 2013 : 31-44
Andersson, Daniel
Folklore: the journal of the Folklore Society, Routledge 2013, Vol. 124, (1) : 28-44
Andersson, Daniel
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Uppsala: 2012, Vol. 338 : 125-125
Andersson, Daniel
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2012 : 17-32
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
Nordsvenska: skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet, 18
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2012 : 7-16
Edlund, Lars-Erik; Andersson, Daniel
Studier i dialektologi och sociolingvistik: föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18-20 augusti 2010, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2011 : 53-60
Andersson, Daniel
Nordsvenska / Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, 17
Andersson, Daniel
Oknytt, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2007, Vol. 28, (3-4) : 73-77
Andersson Malmgren, Daniel
Proverbium: yearbook of international proverb scholarship, Vermont: University of Vermont 2007 : 229-244
Andersson Malmgren, Daniel