"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Daniel Andersson

Professor i nordiska språk med inriktning mot nordskandinaviska studier. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik Roll: Prefekt
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.J.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning är tvärvetenskaplig och ett huvudfokus är språk och kultur i norra Sverige. Jag har exempelvis studerat dialektala ordspråk som speglar ett äldre nordnorrländskt agrarsamhälle, samtida språkpolitiska perspektiv på ortnamn i flerspråkiga områden samt skildringar av nybyggarkolonisationen på 1700- och 1800-talet. 

Sedan höstterminen 2017 är prefekt vid Institutionen för språkstudier på heltid. Min nuvarande mandatperiod som prefekt löper ut efter vårterminen 2025.   

Thule: Kungl. Skytteanska samfundets Årsbok 2024, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2024 : 103-123
Andersson, Daniel
Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae, 89
Andersson, Daniel
Navn på minoritetsspråk i muntlig og skriftlige sammenhenger: rapport fra NORNAs 49. symposium i Kautokeino 24.–25. april 2019, Guovdageaidnu: Sámi allaskuvla 2021 : 211-224
Andersson, Daniel; Edlund, Lars-Erik
Egna vägar och andras: elva essäer om liv och bildning i det bottniska området, Umeå: Bottniska studier 2020 : 109-122
Andersson, Daniel
Scandinavian Studies, University of Illinois Press 2020, Vol. 92, (1) : 104-126
Andersson, Daniel
Narratives of place in literature and film, New York: Routledge 2019 : 21-35
Andersson, Daniel
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2018
Haugen, Susanne; Andersson, Daniel; Eckeryd, Robert; et al.
Mellannorrland i centrum: språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2017 : 131-142
Andersson, Daniel
Språkmöten i Västerbotten och Österbotten, Vasa/Umeå: Bottniska studier 2017 : 102-112
Andersson, Daniel
Journal of Northern Studies, Umeå University; The Royal Skyttean Society 2017, Vol. 11, (1) : 7-9
Andersson, Daniel; Edlund, Lars-Erik
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2017
Haugen, Susanne; Andersson, Daniel; Karlgren, Stina
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2017
Haugen, Susanne; Andersson, Daniel; Karlgren, Stina; et al.
Thule: Kungl. Skytteanska samfundets årsbok 2016, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2016 : 137-153
Andersson, Daniel
Språkbruk, Helsingfors: Svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken 2016, Vol. 1
Andersson, Daniel
Narrative works, New Brunswick: Centre for Interdisciplinary Research on Narrative 2016, Vol. 6, (2) : 1-27
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 1 : 42-49
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
Nordsvenska, 25
Andersson, Daniel; Edlund, Lars-Erik; Haugen, Susanne; et al.
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 3-4 2016
Haugen, Susanne; Andersson, Daniel; Karlgren, Stina
Johan Nordlander-sällskapets tidskrift, 1-2 2016
Haugen, Susanne; Andersson, Daniel; Karlgren, Stina; et al.
Journal of Northern Studies, Umeå University 2015, Vol. 9, (2) : 95-96
Andersson, Daniel
Aspekter på ordspråk: Föredrag vid ett symposium i Uppsala 27–28 april 2011, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2014 : 33-44
Andersson, Daniel
Rock art in Sápmi: images and stories = guvvieh jïh soptsestidie = bilder och berättelser, Umeå: Västerbottens museum 2014 : 175-180
Andersson, Daniel
Naturen för mig: nutida röster och kulturella perspektiv, Göteborg: Institutet för språk och folkminnen 2014 : 183-190
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Kungl. Gustav Adolfs Akademien/Swedish Science Press 2013, Vol. 136, (339) : 7-21
Andersson, Daniel
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2013, (3–4) : 13-28
Andersson, Daniel
Språken, tiden, rummet: festskrift tillägnad Lars-Erik Edlund på 60-årsdagen den 16 augusti 2013, Umeå: Umeå universitet 2013 : 31-44
Andersson, Daniel
Folklore: the journal of the Folklore Society, Routledge 2013, Vol. 124, (1) : 28-44
Andersson, Daniel
Nordsvenska, Supplement 1
Andersson, Daniel; Haugen, Susanne
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Uppsala: 2012, Vol. 338 : 125-125
Andersson, Daniel
Journal of Northern Studies, Umeå University 2012, Vol. 6, (2) : 9-36
Andersson, Daniel
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2012 : 17-32
Andersson, Daniel; Cocq, Coppélie
Nordsvenska: skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet, 18
Andersson, Daniel; Edlund, Lars-Erik
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet 2012 : 7-16
Edlund, Lars-Erik; Andersson, Daniel
Studier i dialektologi och sociolingvistik: föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18-20 augusti 2010, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2011 : 53-60
Andersson, Daniel
Nordsvenska / Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, 17
Andersson, Daniel
Oknytt, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2007, Vol. 28, (3-4) : 73-77
Andersson Malmgren, Daniel
Proverbium: yearbook of international proverb scholarship, Vermont: University of Vermont 2007 : 229-244
Andersson Malmgren, Daniel