Skip to content
printicon
Staff photo Emma Sellström

Emma Sellström

Administrator, finance at ICT Services and System Development Units: Ledningsstöd och gemensam administration Role: Directory Co-ordinator

emma.sellstrom@umu.se

+46 90 786 56 04

MIT-huset, IT-stöd och systemutveckling (ITS) Umeå universitet, 901 87 Umeå