Skip to content

Emmanuelle Charpentier

6L, Institutionen för molekylärbiologi Institutionen för molekylärbiologi, 90187 Umeå


Affiliated as other position at Department of Molecular Biology Units: Research group Emmanuelle Charpentier

emmanuelle.charpentier@umu.se

+46 90 785 08 15

6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå