Skip to content

Cookies

To use the chat, you need to allow Microsoft Dynamics to use cookies.

printicon
Main menu hidden.
Staff photo Eric Carlsson

Eric Carlsson

Eric Carlsson is an associate professor and senior lecturer in Media and Communication Studies.

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Culture and Media Studies Units: -
Location
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 45-69
Carlsson, Eric; Lindberg, Jens; Lundgren, Anna Sofia
Socialvetenskaplig tidskrift, Förbundet för forskning i socialt arbete 2020, Vol. 27, (2) : 157-176
Carlsson, Eric
Handbok i journalistikforskning, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 201-213
Enbom, Jesper; Carlsson, Eric
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2018, (1-2) : 39-48
Carlsson, Eric; Carbin, Maria; Nilsson, Bo
Northern Lights, Vol. 16, (1) : 23-39
Carlsson, Eric; Jarlbrink, Johan
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift 2018, Vol. 95, (1) : 62-69
Lindberg, Jens; Carlsson, Eric
Du ska inte tro att du är något: om Jantelagens aktualitet, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 38-58
Carlsson, Eric
Journalism - Theory, Practice & Criticism, Vol. 17, (8) : 1113-1128
Carlsson, Eric; Nilsson, Bo
NordMedia, Media Presence - Media Modernities, Copenhagen, Denmark. August 13-15, 2015
Carlsson, Eric; Jarlbrink, Johan
Digital politik: sociala medier, deltagande och engagemang, Göteborg: Daidalos 2015 : 133-149
Carlsson, Eric; Nilsson, Bo
Digital politik: sociala medier, deltagande och engagemang, Göteborg: Daidalos 2015 : 7-17
Carlsson, Eric; Nilsson, Bo; Lindgren, Simon
Handbok i journalistikforskning, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 207-223
Enbom, Jesper; Carlsson, Eric
New Media and Society, London: Sage Publications 2014, Vol. 16, (4) : 655-671
Nilsson, Bo; Carlsson, Eric
Hybrid media culture: sensing place in a world of flows, London: Routledge 2013 : 34-50
Carlsson, Eric
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv, Umeå universitet 2013, (2) : 8-13
Carlsson, Eric
Nya medier och kommunikation: Makt och meningsskapande i den digitala tidsåldern, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 87-105
Carlsson, Eric
Glänta, (3-4)
Carlsson, Eric; Nilsson, Bo
UMADB-C, 01.23
Carlsson, Eric