"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eric Carlsson

Eric Carlsson är lektor och docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Han är studierektor för forskarutbildningen vi insititutionen för kultur- och medievetenskaper.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Medie- och kommunikationsvetenskap Roll: Studierektor
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Eric Carlsson är lektor och docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Han leder ett forskningsprojekt (Professionell auktoritet under omprövning) som handlar om hur nyhetsbranschen, museer och högre utbildning hanterar frågor om fejkade nyheter och faktaresistens (finansierat av Vetenskapsrådet 2019-2023). Han deltar även i ett treårigt forskningsprojekt (Digitala vårdlandskap) där den pågående implementeringen av e-hälsa studeras utifrån ett kulturellt perspektiv. Fokus är hur digitaliseringen formar och villkorar vårdtagandets betydelser. Han disputerade 2009 med avhandlingen Medierad övervakning. Där undersöks övervakningsfrågor i samband med nyhetsrapportering om "kriget mot terrorismen".

Handbok i journalistikforskning, Lund: Studentlitteratur AB 2024 : 201-214
Enbom, Jesper; Carlsson, Eric
Everyday life in the culture of surveillance, Gothenburg: Nordicom 2023 : 67-88
Arnesson, Johanna; Carlsson, Eric
Critical Studies in Education, Routledge 2023, Vol. 64, (5) : 497-514
Carlsson, Eric; Carbin, Maria; Nilsson, Bo
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2023, (1) : 14-29
Nilsson, Bo; Carlsson, Eric
Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 45-69
Carlsson, Eric; Lindberg, Jens; Lundgren, Anna Sofia
Journal of Digital Social Research (JDSR), Umeå University 2021, Vol. 3, (3) : 32-59
Lundgren, Anna Sofia; Lindberg, Jens; Carlsson, Eric
Socialvetenskaplig tidskrift, Förbundet för forskning i socialt arbete 2020, Vol. 27, (2) : 157-176
Carlsson, Eric
Handbok i journalistikforskning, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 201-213
Enbom, Jesper; Carlsson, Eric
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2018, (1-2) : 39-48
Carlsson, Eric; Carbin, Maria; Nilsson, Bo
Northern Lights, Vol. 16, (1) : 23-39
Carlsson, Eric; Jarlbrink, Johan
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift 2018, Vol. 95, (1) : 62-69
Lindberg, Jens; Carlsson, Eric
Du ska inte tro att du är något: om Jantelagens aktualitet, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 38-58
Carlsson, Eric
Journalism - Theory, Practice & Criticism, Vol. 17, (8) : 1113-1128
Carlsson, Eric; Nilsson, Bo
NordMedia, Media Presence - Media Modernities, Copenhagen, Denmark. August 13-15, 2015
Carlsson, Eric; Jarlbrink, Johan
Digital politik: sociala medier, deltagande och engagemang, Göteborg: Daidalos 2015 : 133-149
Carlsson, Eric; Nilsson, Bo
Göteborg: Daidalos 2015
Carlsson, Eric; Nilsson, Bo; Lindgren, Simon
Digital politik: sociala medier, deltagande och engagemang, Göteborg: Daidalos 2015 : 7-17
Carlsson, Eric; Nilsson, Bo; Lindgren, Simon
Handbok i journalistikforskning, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 207-223
Enbom, Jesper; Carlsson, Eric
New Media and Society, London: Sage Publications 2014, Vol. 16, (4) : 655-671
Nilsson, Bo; Carlsson, Eric
Hybrid media culture: sensing place in a world of flows, London: Routledge 2013 : 34-50
Carlsson, Eric
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv, Umeå universitet 2013, (2) : 8-13
Carlsson, Eric
Nya medier och kommunikation: Makt och meningsskapande i den digitala tidsåldern, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 87-105
Carlsson, Eric
Glänta, (3-4)
Carlsson, Eric; Nilsson, Bo
UMADB-C, 01.23
Carlsson, Eric