Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Eric Carlsson

Eric Carlsson

Eric Carlsson är lektor och docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Hans forskningsintressen handlar om deltagande på nätet och övervakningsfrågor.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Medie- och kommunikationsvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Eric Carlsson är lektor och docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Han disputerade 2009 med avhandlingen Medierad övervakning. Där undersöks övervakningsfrågor i samband med nyhetsrapportering om "kriget mot terrorismen". Han forskningsintressen handlar om deltagande på nätet och övervakningsfrågor. Sedan våren 2018 ingår han i ett treårigt forskningsprojekt (Digitala vårdlandskap) där den pågående implementeringen av e-hälsa studeras utifrån ett kulturellt perspektiv. Fokus är hur digitaliseringen formar och villkorar vårdtagandets betydelser. Han leder även ett nystartat forskningsprojekt (Professionell auktoritet under omprövning) som handlar om hur nyhetsbranchen, museer och högre utbildning hanterar frågor om fejkade nyheter och faktaresistens (finansierat av Vetenskapsrådet 2019-2022). I artikeln Från realism till postsanning och tillbaka igen? i tidskriften Kulturella perspektiv diskuteras frågor relaterade till projektet.

2019
Handbok i journalistikforskning, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 201-213
Enbom, Jesper; Carlsson, Eric
2018
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: 2018, (1-2) : 39-48
Carlsson, Eric; Carbin, Maria; Nilsson, Bo
2018
Northern Lights, Vol. 16, (1) : 23-39
Carlsson, Eric; Jarlbrink, Johan
2018
Socialmedicinsk Tidskrift, Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift 2018, Vol. 95, (1) : 62-69
Lindberg, Jens; Carlsson, Eric
2017
Du ska inte tro att du är något: om Jantelagens aktualitet, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2017 : 38-58
Carlsson, Eric
2016
Journalism - Theory, Practice & Criticism, Vol. 17, (8) : 1113-1128
Carlsson, Eric; Nilsson, Bo
2015
NordMedia. Media Presence - Media Modernities, Copenhagen, Denmark. August 13-15, 2015.
Carlsson, Eric; Jarlbrink, Johan
2015
Digital politik: sociala medier, deltagande och engagemang, Göteborg: Daidalos 2015 : 133-149
Carlsson, Eric; Nilsson, Bo
2015
Digital politik: sociala medier, deltagande och engagemang, Göteborg: Daidalos 2015 : 7-17
Carlsson, Eric; Nilsson, Bo; Lindgren, Simon
2015
Handbok i journalistikforskning, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 207-223
Enbom, Jesper; Carlsson, Eric
2014
New Media and Society, London: Sage Publications 2014, Vol. 16, (4) : 655-671
Nilsson, Bo; Carlsson, Eric
2013
Hybrid media culture: sensing place in a world of flows, London: Routledge 2013 : 34-50
Carlsson, Eric
2013
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv, Umeå universitet 2013, (2) : 8-13
Carlsson, Eric
2012
Nya medier och kommunikation: Makt och meningsskapande i den digitala tidsåldern, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2012 : 87-105
Carlsson, Eric
2011
Glänta, (3-4)
Carlsson, Eric; Nilsson, Bo
2001
UMADB-C, 01.23
Carlsson, Eric