"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Eva Palmquist

Contact

E-mail
Phone

Works at

Affiliation
Location
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
Scientific Reports, Springer Nature 2022, Vol. 12, (1)
Palmquist, Eva; Claeson, Anna-Sara
International journal of hygiene and environmental health (Print), Elsevier 2018, Vol. 221, (3) : 586-592
Claeson, Anna-Sara; Palmquist, Eva; Nordin, Steven
Scandinavian Journal of Psychology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 59, (4) : 422-427
Gruber, Michael; Palmquist, Eva; Nordin, Steven
Environmental Research, Academic Press Inc Elsevier Science 2018, Vol. 161 : 220-228
Karvala, Kirsi; Sainio, Markku; Palmquist, Eva; et al.
Journal of Health Psychology, Sage Publications 2018, Vol. 23, (10) : 1367-1377
Ståhlberg, Linnea; Palmquist, Eva; Nordin, Steven
Journal of Occupational and Environmental Medicine, Vol. 59, (1) : 80-84
Lind, Nina; Söderholm, Anna; Palmquist, Eva; et al.
Umeå: Umeå universitet 2017
Palmquist, Eva
International Journal of Behavioral Medicine, SPRINGER 2017, Vol. 24, (1) : 54-65
Palmquist, Eva; Petrie, Keith J.; Nordin, Steven
International Journal of Environmental Health Research, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 26, (4) : 448-457
Claeson, Anna-Sara; Palmquist, Eva; Lind, Nina; et al.
Journal of Psychosomatic Research, Vol. 84 : 8-12
Kjellkvist, Anna; Palmquist, Eva; Nordin, Steven
International Journal of Behavioral Medicine, Springer 2016, Vol. 23 : S97-S98
Nordin, Steven; Ståhlberg, L.; Palmquist, Eva
International Journal of Behavioral Medicine, Springer 2016, Vol. 23 : S100-S100
Palmquist, Eva; Lundin, A.; Nordin, Steven
Journal of Health Psychology, Vol. 21, (11) : 2580-2589
Vishwanatha, Kalyani; Palmquist, Eva; Nordin, Steven
Journal of Asthma, Taylor & Francis 2015, Vol. 52, (6) : 622-629
Lind, Nina; Nordin, Maria; Palmquist, Eva; et al.
Psychology, Health & Medicine, Vol. 19, (3) : 316-323
Lind, Nina; Nordin, Maria; Palmquist, Eva; et al.
International journal of hygiene and environmental health (Print), Elsevier 2014, Vol. 217, (4-5) : 427-434
Palmquist, Eva; Claeson, Anna-Sara; Neely, Gregory; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2013, Vol. 86, (7) : 749-753
Nordin, Steven; Palmquist, Eva; Bende, Mats; et al.
Journal of Environmental Psychology, Elsevier 2013, Vol. 36 : 9-17
Nordin, Steven; Palmquist, Eva; Claeson, Anna-Sara
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 41, (3) : 293-301
Nordin, Steven; Palmquist, Eva; Claeson, Anna-Sara
Archives of Public Health, BioMed Central Ltd. 2013, Vol. 71, (18) : 1-10
Nordin, Steven; Palmquist, Eva; Claeson, Anna-Sara; et al.
Scandinavian Journal of Psychology, Vol. 54, (2) : 112-117
Nordin, Steven; Palmquist, Eva; Nordin, Maria
Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen: nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitetoch sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt perspektiv : slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2), Vasa: Yrkeshögskolan Novia 2012 : 30-43
Nordin, Steven; Söderholm, Anna; Palmquist, Eva; et al.
12th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2011 : 1566-1567
Claeson, Anna-Sara; Palmquist, Eva; Andersson, Linus; et al.
12th international conference on indoor air quality and climate 2011 : 1090-1091
Nordin, Steven; Palmquist, Eva; Claeson, Anna-Sara; et al.
Palmquist, Eva; Neely, Gregory; Stenberg, Berndt; et al.
Palmquist, Eva; Nordin, Maria; Stenberg, Berndt; et al.
Palmquist, Eva; Stenberg, Berndt; Neely, Gregory; et al.