"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Eva Palmquist

Doktor i psykologi med specialkompetens inom psykofysik och sensorik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Vad jag gör på kost- och måltidsvetenskap

Jag är universitetslektor vid institutionen där jag bedriver forskning, samt är lärare på de olika utbildningsprogrammen.

Forskning

Min forskning är framför allt inriktad mot olika typer av överkänsligheter. Framförallt har mitt fokus varit kring sensorisk överkänslighet såsom doftöverkänslighet, men har även forskat kring allergier, IBS, fibromyalgi samt luktnedsättning. Ett annat forskningsintresse rör hur matval kan påverka ekologisk mångfald och hållbarhet.

Undervisning

Jag undervisar främst om sensorik, vetenskaplig metod och mikrobiologi. Jag handleder och examinerar även uppsatser på grundläggande och avancerad nivå.

Prata gärna med mig om:

Luktsinnet specifikt eller sensorik överlag.

Bakgrund

Jag är doktor i psykologi, men har även studerat biomedicin och datavetenskap. Innan min anställning vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap har jag arbetat på institutionen för psykologi vid Umeå universitet, psykologiska institutionen vid Stockholms universitet samt som projektkoordinator vid institutionen för klinisk vetenskap, barn- och ungdomspsykiatri, Umeå universitet. 

Jag har undervisat på gastronomiprogrammet sedan 2009. Genom åren har jag varit verksam i gastronomiprogrammets programråd, samt varit involverad i kursutveckling. Numera undervisar jag inom institutionens samtliga utbildningsprogram samt på fristående kurser.

 

Scientific Reports, Springer Nature 2022, Vol. 12, (1)
Palmquist, Eva; Claeson, Anna-Sara
International journal of hygiene and environmental health (Print), Elsevier 2018, Vol. 221, (3) : 586-592
Claeson, Anna-Sara; Palmquist, Eva; Nordin, Steven
Scandinavian Journal of Psychology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 59, (4) : 422-427
Gruber, Michael; Palmquist, Eva; Nordin, Steven
Environmental Research, Academic Press Inc Elsevier Science 2018, Vol. 161 : 220-228
Karvala, Kirsi; Sainio, Markku; Palmquist, Eva; et al.
Journal of Health Psychology, Sage Publications 2018, Vol. 23, (10) : 1367-1377
Ståhlberg, Linnea; Palmquist, Eva; Nordin, Steven
Journal of Occupational and Environmental Medicine, Vol. 59, (1) : 80-84
Lind, Nina; Söderholm, Anna; Palmquist, Eva; et al.
Umeå: Umeå universitet 2017
Palmquist, Eva
International Journal of Behavioral Medicine, SPRINGER 2017, Vol. 24, (1) : 54-65
Palmquist, Eva; Petrie, Keith J.; Nordin, Steven
International Journal of Environmental Health Research, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 26, (4) : 448-457
Claeson, Anna-Sara; Palmquist, Eva; Lind, Nina; et al.
Journal of Psychosomatic Research, Vol. 84 : 8-12
Kjellkvist, Anna; Palmquist, Eva; Nordin, Steven
International Journal of Behavioral Medicine, Springer 2016, Vol. 23 : S97-S98
Nordin, Steven; Ståhlberg, L.; Palmquist, Eva
International Journal of Behavioral Medicine, Springer 2016, Vol. 23 : S100-S100
Palmquist, Eva; Lundin, A.; Nordin, Steven
Journal of Health Psychology, Vol. 21, (11) : 2580-2589
Vishwanatha, Kalyani; Palmquist, Eva; Nordin, Steven
Journal of Asthma, Taylor & Francis 2015, Vol. 52, (6) : 622-629
Lind, Nina; Nordin, Maria; Palmquist, Eva; et al.
Psychology, Health & Medicine, Vol. 19, (3) : 316-323
Lind, Nina; Nordin, Maria; Palmquist, Eva; et al.
International journal of hygiene and environmental health (Print), Elsevier 2014, Vol. 217, (4-5) : 427-434
Palmquist, Eva; Claeson, Anna-Sara; Neely, Gregory; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2013, Vol. 86, (7) : 749-753
Nordin, Steven; Palmquist, Eva; Bende, Mats; et al.
Journal of Environmental Psychology, Elsevier 2013, Vol. 36 : 9-17
Nordin, Steven; Palmquist, Eva; Claeson, Anna-Sara
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 41, (3) : 293-301
Nordin, Steven; Palmquist, Eva; Claeson, Anna-Sara
Archives of Public Health, BioMed Central Ltd. 2013, Vol. 71, (18) : 1-10
Nordin, Steven; Palmquist, Eva; Claeson, Anna-Sara; et al.
Scandinavian Journal of Psychology, Vol. 54, (2) : 112-117
Nordin, Steven; Palmquist, Eva; Nordin, Maria
Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen: nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitetoch sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt perspektiv : slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2), Vasa: Yrkeshögskolan Novia 2012 : 30-43
Nordin, Steven; Söderholm, Anna; Palmquist, Eva; et al.
12th International Conference on Indoor Air Quality and Climate 2011 : 1566-1567
Claeson, Anna-Sara; Palmquist, Eva; Andersson, Linus; et al.
12th international conference on indoor air quality and climate 2011 : 1090-1091
Nordin, Steven; Palmquist, Eva; Claeson, Anna-Sara; et al.
Palmquist, Eva; Neely, Gregory; Stenberg, Berndt; et al.
Palmquist, Eva; Nordin, Maria; Stenberg, Berndt; et al.
Palmquist, Eva; Stenberg, Berndt; Neely, Gregory; et al.