"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Göran Bergqvist

I support research, for example analyzing nutrients and dissolved organic carbon in water samples.

Works at

Affiliation
Laboratory engineer at Umeå Marine Sciences Centre (UMF)
Location
-, Norrbyn 557, 905 71 HÖRNEFORS Umeå Marina Forskningscentrum, Norrbyn 557, 905 71 Hörnefors
Umeå; Stockholm: Umeå universitet; Skolverket 2013
Abrahamsson, Mattias; Almarlind, Pia; Bergqvist, Göran; et al.
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 58:2013
Grelsson, Gunnel; Bergqvist, Göran; Jacobsson, Niklas
Ämnesproven 2011 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10, Stockholm: Skolverket 2012 : 28-43
Abrahamsson, Mattias; Almarlind, Pia; Bergqvist, Göran; et al.