"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Joakim Ahlgren

Umeå marina forskningscentrum (UMF)

UMF är en enhet vid Umeå universitet med nära kopplingar till institutionerna för ekologi, miljövetenskap och kemi. Vi är en dynamisk miljö för marin forskning, utbildning och kommunikation, och bedriver även miljöövervakning som en del av det svenska miljöövervakningsprogrammet.

Vi bidrar till en hållbar utveckling av produktiva marina ekosystem i arktiska, subarktiska och extrema miljöer.

Forskning vid UMF

Välkommen till UMF!

UMF är ett nav för marin forskning i arktiska, subarktiska och extrema miljöer. Här möts forskare för att genomföra försök och analyser - till sjöss eller i vår avancerade inomhusanläggning. 

Forskningsfartyget KBV 181

KBV 181 används för forskning och miljöövervakning. Ombord finns avancerad utrustning för provtagning och för biologiska och kemiska analyser. Välkommen att följa med på våra expeditioner!

UMF:s verksamhetsområden

Miljöövervakning

Utformning av program, provtagning, miljöanalys och kvalitetssäkring av resultat.

Forskning

UMF är en dynamisk miljö för marin forskning med en komplett uppsättning analysplattformar.

Kunskapsspridare

Kommunikation och engagemang i samarbete med andra universitet och institutioner.

Senaste nytt

Mikroorganismer berättar om havsmiljön

Li Zhao har studerat marina mikroorganismer, för att ta reda på hur de reagerar på klimatförändringarna.

Vattenprovtagning varje minut

Med hjälp av en Ferrybox kan vattenmätningar nu göras varje minut från forskningsfartyget KBV 181.

50 Mkr satsas på blå ekonomi

50 Mkr till forskningsprogram för ekosystembaserad förvaltning.

Marinarkeologer besökte vraket Annie

Med hjälp från Umeå marina forskningscentrum har marinarkeologer nu undersökt fraktångaren Annie.

Screening av skadliga ämnen i havet

Andriy Rebryk har utvecklat ett sätt att screena för potentiellt skadliga ämnen i havsmiljön.

Årlig övervakning av bottenvegetationen

UMF tar sig an det nya miljöövervakningsuppdraget i Bottniska viken.