Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Görel Granström

Görel Granström

My research primarily concerns crime victims rights and especially victims of hate crime and how the legal actors are working with these issues.

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Law
Location
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Background

LL.M. 1990, LL.D. 2002, Associate Professor 2009. I have been working at the Department of Law since 2000.

Teaching

I am course director for the course Legal History, Theory and Method, 20 hp which is part of the sixth semester of the Law Programme. I teach legal history, gender theory and victimology.

Research

I did my dissertation in legal history on conscientious objections in Sweden 1898-1925. Since then, I have done research on victims of homophobic hate crimes and their contacts with the judicial system. I have also been part of the EU-financed research project The Lifecycle of a Hate Crime where the legislation and practice concerning hate crimes were analysed in five different EU-member states. My current research project concerns victims of racism.

I am a member of the International Network of Hate Studies (INHS).

Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 173-192
Granström, Görel
Lund: Studentlitteratur AB 2021
Vänbok till Sverker Scheutz: om rätt och att undervisa rätt, Uppsala: Iustus förlag 2020 : 221-236
Granström, Görel
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 117-121
Granström, Görel
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 123-133
Granström, Görel
En mänsklig rättshistoria: vänbok till Carl Gustaf Spangenberg, Uppsala: Iustus förlag 2019 : 117-128
Granström, Görel
Att odla kriminologi: perspektiv på brott & utsatthet : festskrift till Eva Tiby, Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet 2019 : 23-36
Granström, Görel
Lund: Studentlitteratur AB 2019
Granström, Görel; Mellgren, Caroline; Tiby, Eva
Polisen: verksamhet och arbete, Stockholm: Liber 2018 : 257-274
Enarsson, Therese; Granström, Görel
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet
Granström, Görel; Åström, Karin
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 285-301
Åström, Karin; Granström, Görel
Arbetslinjer och långa linjer: vänbok till Mats Kumlien, Uppsala: Iustus förlag 2016 : 181-190
Granström, Görel
Brottsoffer: rättsliga perspektiv, Lund: Studentlitteratur AB 2016 : 129-144
Granström, Görel
Lund: Studentlitteratur 2016
Lund: Studentlitteratur AB 2016
Granström, Görel; Mellgren, Caroline; Tiby, Eva
Polisen: verksamhet och arbete, Malmö: Liber 2013 : 222-237
Enarsson, Therese; Granström, Görel
Festskrift till Pär Hallström, Uppsala: Iustus förlag 2012 : 141-149
Granström, Görel
Viktimologisk forskning: Brottsoffer i teori och metod, Lund: Studentlitteratur 2012 : 295-315
Granström, Görel
Utblick och inblick: Vänbok till Claes Sandgren, Uppsala: Iustus förlag 2012 : 217-229
Granström, Görel
Rapporter och texter från juridiska institutionen, 6
Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle – rättshistoriskt och komparativt: vänbok till Rolf Nygren, Uppsala: Iustus förlag 2011 : 259-269
Granström, Görel
Det vita fältet: samtida forskning om högerextremism, Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet 2010 : 197-212
Granström, Görel
Legisprudence. International Journal for the Study of Legislation, Oxford: Hart Publishing Ltd 2009, Vol. 3, (3) : 323-349
Granström, Görel
Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, 5
Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet, Stockholm: Jure AB 2009, Vol. 2008/09, (2) : 296-310
Granström, Görel; Landström, Lena; Mannelqvist, Ruth
Rätten, välfärden och marknaden: Rapport från 2008 års forskningsinternat, Umeå: 2008 : 33-46
Enarsson, Therese; Granström, Görel
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, Köpenhamn: Jurist- og Ökonomforbundets Forlag 2008, Vol. 123, (4) : 83-101
Granström, Görel
Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, 3
Granström, Görel; Landström, Lena; Mannelqvist, Ruth; et al.
Liber Amicorum Kjell Å Modéer, Lund: Juristförlaget i Lund 2007 : 181-189
Granström, Görel
Svensk rätt i EU: en antologi, Uppsala: Iustus Förlag AB 2007 : 15-34
Granström, Görel
Exploiting the limits of law: Swedish feminism and the challenge to pessimism, Aldershot: Ashgate 2007 : 127-140
Granström, Görel
Granström, Görel; Landström, Lena; Mannelqvist, Ruth; et al.
Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet, Stockholm: Jure AB 2007, (1) : 28-43
Granström, Görel; Mannelqvist, Ruth
Frågor, fält och filter: Kriminologisk metodbok, Lund: Studentlitteratur 2006 : 231-251
Granström, Görel
Brottsoffer - ansvar och konsekvenser: Ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005, Umeå: 2006 : 49-64
Granström, Görel
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 12
Uppsala: Uppsala Publishing House 2004
Den onda cirkeln: Om brottsoffer, genus och rätten, Uppsala: Uppsala Publishing House 2004 : 7-17
Granström, Görel
Den onda cirkeln: Om brottsoffer, genus och rätten, Uppsala: Uppsala Publishing House 2004 : 248-279
Johansson, Ulrika; Granström, Görel
Den onda cirkeln: Om brottsoffer, genus och rätten, Uppsala: Uppsala Publishing House 2004 : 211-247
Vikström, Ida; Granström, Görel
Rättslig integration och pluralism: nordisk rättskultur i omvandling: Rättshistoriskt seminarium för yngre nordiska forskare med anledning av professor Kjell Å Modéers sextioårsdag, Lund 11-13 februari 2001, Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning 2001 : 35-54
Granström, Görel
Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala, 70
Folkets Historia, Stockholm: Riksföreningen för Folkets Historia 1998, (3-4) : 10-31
Granström, Görel
Kvinnorna och rätten: från stormaktstid till rösträttsstrid, Uppsala: Hallgren & Fallgren 1996 : 95-121
Granström, Görel

Research groups