"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Hans Jörgensen

Educational qualifications: Recognised university teacher

Works at

Affiliation
Associate professor at Unit of Economic History Role: Student counsellor
Location
Samhällsvetarhuset (ingång närmast lärarhuset), plan 4. , Biblioteksgränd, SAM.D.408 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, Routledge 2022, Vol. 30, (2) : 1965-2020
Jörgensen, Hans
Västerbotten förr och nu
Stjernström, Olof; Jörgensen, Hans
1959 års ekonomiska historia: en festskrift i samband med professor Lena Andersson-Skogs 60-årsdag 2019, Umeå: Enheten för ekonomisk historia, Umeå universitet 2019 : 24-30
Jörgensen, Hans
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2018, (3) : 17-41
Jörgensen, Hans
Humanities and Social Sciences Latvia, Riga: University of Latvia Press 2016, Vol. 24, (1) : 4-37
Jörgensen, Hans; Varga, Zsuzsanna
Humanities and Social Sciences Latvia, Riga: University of Latvia Press 2013, Vol. 21, (2) : 40-60
Jörgensen, Hans
Science for welfare amd warfare: Technology and state initiative in cold war Sweden, Sagamore Beach/USA: Science History Publications 2010 : 173-193
Jörgensen, Hans
Journal of Northern Studies, Umeå: Umeå University & The Royal Skyttean Society 2010, Vol. 2010, (2) : 33-54
Jörgensen, Hans; Grubbström, Ann; Stjernström, Olof
Fennia, Turku: Geographical Society of Finland 2008, Vol. 186, (2) : 95-111
Jörgensen, Hans; Stjernström, Olof
SNEEs 8:e årliga konferens: Europeisk integration i svensk ekonomisk forskning
Jörgensen, Hans
Scandinavian Economic History Review, Routledge, Taylor & Francis 2006, Vol. 54, (1) : 64-67
Jörgensen, Hans
Acta Historica Tallinnensia, (9) : 69-94
Jörgensen, Hans
Umeå studies in economic history, 30
Jörgensen, Hans
Jordbrukarnas kooperativa föreningar och intresseorganisationer i ett historiskt perspektiv, Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien 2004 : 87-116
Jörgensen, Hans
Öster om Östersjön: Ägande och marknad i de självständiga baltiska staterna i ljuset av 1900-talsutvecklingen, med tonvikt på fallet Estland., Stockholm: Svenska Sälllskapet för Antropologi och Geografi 2000 : 144-162
Jörgensen, Hans