"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: SVT Västernorrland

Enheten för ekonomisk historia

I ekonomisk historia studeras hur samhällsutvecklingens materiella villkor och människans möjligheter till försörjning, i ett långsiktigt perspektiv, hänger samman med ekonomiska förändringsprocesser och sociala och politiska förhållanden. Enheten erbjuder program och kurser. Ekonomisk historia ingår dessutom som kurser på andra program som ges av andra institutionen vid Umeå universitet. Vi håller till i samhällsvetarhuset på campusområdet.

Utbildning i ekonomisk historia

Läs om utbildning i ekonomisk historia på grund- och avancerad nivå.

Utbildning på forskarnivå

Vår forskarutbildning syftar till att ge vetenskaplig skolning och grundliga kunskaper i ekonomisk historia.

Forskning

I ett långt tidsperspektiv studeras hur resurser skapas, används och fördelas i olika samhällen.