"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Jenny Jarlsdotter Wikström

Assistant lecturer in comparative literature and creative writing.

Works at

Affiliation
Postdoctoral fellow at Department of Education
Location
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

My research is on ecocritical, ecofeminist, and environmental perspectives within comparative literature. I am interested in how comparative literature – a discipline with literary texts, i.e. fiction and poetry, at its core – can work with an use new theoretical frameworks centering on materiality, corporeality and environmentalism. 

My dissertation, "Material Turns", is a reading of four 20th century writers, namely Henry Parland (Finland), Clarice Lispector (Brazil), Aase Berg (Sweden) and Eva-Stina Byggmästar (Finland) with an emphasis on how their text negotiate subjectivity, materiality, the subject-object divide, the environment, and nature. 

Hufvudstadsbladet, Hufvudstadsbladet 2024, (2024-01-30)
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2024 : 173-187
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Tidsligheter: ekokritiska, barnlitterära och kulturteoretiska perspektiv på tid, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) 2024 : 131-154
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Tidskrift för litteraturvetenskap, Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap 2024, Vol. 53, (2-3) : 17-28
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Kulttuuritutkimuksen päivät: odottamattomuus: [Nationella dagarna för kulturforskning: det oväntade], Aalto universitet och Kulturforskarföreningen 2023 : 7-7
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, Åbo: Föreningen Granskaren r.f. 2023, (3-4) : 23-42
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Hufvudstadsbladet, Helsingfors: Hufvudstadsbladet 2023, (223-08-23)
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, Åbo: Föreningen Granskaren 2022, (3-4) : 27-48
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Lyrikvännen, Lund: Ellerströms förlag 2022, (4-5) : 65-69
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Genusperspektiv på litteratur, litteraturvetenskap och litteraturundervisning: Nationell ämneskonferens i litteraturvetenskap vid Umeå universitet 5–6 oktober 2022
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Umeå: Umeå universitet 2020
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Barnboken, Stockholm: Svenska barnboksinstitutet 2019, Vol. 42 : 1-6
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Lambda Nordica, Föreningen Lambda Nordica 2019, Vol. 24, (1) : 21-45
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Norrlandslitteratur: ekokritiska perspektiv, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 168-182
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Angelaki, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 22, (2) : 233-237
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Sensorium Journal, Linköping: Linköpings universitet 2017, Vol. 2 : 143-148
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, Åbo: Föreningen Granskaren 2017, (3-4) : 23-34
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Manifest: 22 texter om humaniora och politisk handling, Göteborg: Göteborgs universitet 2017 : 213-221
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Angelaki, Routledge 2017, Vol. 22, (2) : 233-237
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Subjekt Södergran: om jagen i Edith Södergrans poesi, Göteborg: Makadam Förlag 2016 : 123-136
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Tidskrift för Genusvetenskap, Karlstad: Karlstads universitet 2016, Vol. 37, (1) : 91-94
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, Åbo: Föreningen Granskaren r.f. 2016, (3-4) : 21-34
Jarlsdotter Wikström, Jenny
Flicktion: perpektiv på flickan i fiktionen, Malmö: Universus Press 2013 : 88-101
Jarlsdotter Wikström, Jenny

I teach literary history, literary criticism, advanced level courses in literary history and poetics and supervise undergraduates.