Skip to content
Personalbild Johan Carlsson

Johan Carlsson

IT-leader at ICT Services and System Development Units: System Development

johan.carlsson@umu.se

+46 90 786 69 54 , +46 70 656 03 13

IT-stöd och systemutveckling (ITS) Umeå universitet, 901 87 Umeå