Skip to content
Personalbild Johan Sidenvall

Johan Sidenvall

+46 90 786 50 81

Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå