"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Johan Sidenvall

Johan Sidenvall

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) Roll: Katalogansvarig
Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
Sidenvall, Johan; Granberg, Carina; Lithner, Johan; et al.
Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 2021, (4) : 81-86
Sidenvall, Johan
Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], (3–4) : 131-151
Säfström, Anna Ida; Palmberg, Björn; Granberg, Carina; et al.
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Taylor & Francis 2020, Vol. 51, (7) : 1120-1136
Jäder, Jonas; Lithner, Johan; Sidenvall, Johan
Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], Göteborgs universitet 2019, Vol. 24, (1) : 51-74
Sidenvall, Johan
Umeå Studies in the Educational Sciences, 33
Sidenvall, Johan
International Journal of Science and Mathematics Education, Springer 2017, Vol. 15, (4) : 759-776
Jäder, Jonas; Sidenvall, Johan; Sumpter, Lovisa
Studies in Science and Technology Education, 86
Sidenvall, Johan
Studies in Science and Technology Education. Licentiatavhandling, 86
Sidenvall, Johan
Current State of Research on Mathematical Beliefs XX: Proceedings of the MAVI-20
Sidenvall, Johan; Jäder, Jonas; Sumpter, Lovisa
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Taylor & Francis 2015, Vol. 46, (4) : 533-552
Sidenvall, Johan; Lithner, Johan; Jäder, Jonas
Proceedings of the 38th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education and the 36th Conference of the North American Chapter of the Psychology of Mathematics Education (Vol. 6), Vancouver: PME 2014 : 114-114
Jäder, Jonas; Sidenvall, Johan
Norrköping: Linköping University Electronic Press 2013
Sidenvall, Johan
Sidenvall, Johan; Granberg, Carina; Lithner, Johan; et al.

Forskningsprojekt