Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Johan Sidenvall

Johan Sidenvall

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM) Roll: Katalogansvarig
Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], (3–4) : 131-151
Säfström, Anna Ida; Palmberg, Björn; Granberg, Carina; et al.
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Taylor & Francis 2020, Vol. 51, (7) : 1120-1136
Jäder, Jonas; Lithner, Johan; Sidenvall, Johan
Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], Göteborgs universitet 2019, Vol. 24, (1) : 51-74
Sidenvall, Johan
Umeå Studies in the Educational Sciences, 33
Sidenvall, Johan
International Journal of Science and Mathematics Education, Springer 2017, Vol. 15, (4) : 759-776
Jäder, Jonas; Sidenvall, Johan; Sumpter, Lovisa
Studies in Science and Technology Education, 86
Sidenvall, Johan
Studies in Science and Technology Education. Licentiatavhandling, 86
Sidenvall, Johan
Current State of Research on Mathematical Beliefs XX: Proceedings of the MAVI-20
Sidenvall, Johan; Jäder, Jonas; Sumpter, Lovisa
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Taylor & Francis 2015, Vol. 46, (4) : 533-552
Sidenvall, Johan; Lithner, Johan; Jäder, Jonas
Proceedings of the Joint Meeting of PME 38 and PME-NA 36, Vancouver: 2014 : 114-
Jäder, Jonas; Sidenvall, Johan
FontD 10-year anniversary meeting with the Scientific Committee
Sidenvall, Johan
Sidenvall, Johan; Granberg, Carina; Lithner, Johan; et al.

Forskningsprojekt