Skip to content

Johanna Björnstig

+46 90 786 54 42

KBC-huset, 7 våningen Enhet för Kirurgi/KBC-huset, Umeå universitet, 901 87 Umeå