Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för klinisk vetenskap

Inom institutionen bedrivs kliniskt inriktad forskning samt utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom åtta olika ämnesområden. Vi undervisar på läkar- och logopedprogrammet samt ger fristående kurser i barn- och ungdomspsykiatri.

Läs mer om våra ämnesområden

Barn- och ungdomspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri

Här är psykisk ohälsa hos barn och ungdomar samt deras familjer i fokus.

Logopedi
Logopedi

Logopedi handlar om tal-, röst-, språk- och sväljstörningar.

Obstetrik och gynekologi
Obstetrik och gynekologi

Ämnet omfattar kunskap om förlossningsvård och kvinnosjukdomar.

Oftalmiatrik
Oftalmiatrik

Oftalmiatrik handlar om ögonen, synen och ögonsjukdomarna.

Pediatrik
Pediatrik

Pediatrik handlar om hur vi kan förbättra hälsan hos barn- och ungdomar - från nyfödda till 18-åringar.

Professionell utveckling
Professionell utveckling

Professionell utveckling handlar om konsultation, bemötande, ledarskap och reflektion i det kliniska arbetet.

Forskning i psykiatri
Forskning i psykiatri

Psykiatri handlar om att förstå mer om människors psykiska hälsa och ohälsa samt om att behandla psykisk sjukd.

Öron-, näs- och halssjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar

Omfattar kunskapen om vård av patienter med sjukdomar i öron, näsa och hals, hörsel- samt tal- och röstrubbnin.

Utbildning

Vid institutionen bedrivs utbildning på både grund- och avancerad nivå och inom flera olika ämnen.