"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för klinisk vetenskap

Vi bedriver kliniskt inriktad forskning samt utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom nio olika ämnesområden. Undervisning ges inom läkarprogrammet och logopedprogrammet, men även som fristående kurs i barn- och ungdomspsykiatri.

Senaste nyheterna

Färre pojkar tar sitt liv där elbehandling och mediciner används

Elbehandling samt läkemedelsbehandling kan minska risken för självmord bland unga män, visar ny studie.

Ingen ökad järnbrist av sänkt järninnehåll

Sänkt järninnehåll i modersmjölksersättning ökade inte förekomsten av järnbrist.

Känslomässig instabilitet kopplas till förtida åldrande

Emotionellt instabila kvinnor med självmordsbeteende åldras också biologiskt fortare, visar ny studie.

World Hearing Day 3/3 - Ear and hearing care for all

World Hearing Day 3/3 - Ear and hearing care for all! Let’s make it a reality!

Hjärt- och lungpengar till Umeåforskning

Nio projekt vid Umeå universitet beviljas totalt cirka elva miljoner kronor från Hjärt- och lungfonden.

Brister i underlag för att behandla svårt graviditetsillamående

En ny rapport pekar på brister i underlaget för behandling av svårt graviditetsillamående.