"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för klinisk vetenskap

Vi bedriver kliniskt inriktad forskning samt utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom nio olika ämnesområden. Undervisning ges inom läkarprogrammet och logopedprogrammet, men även som fristående kurs i barn- och ungdomspsykiatri.

Våra ämnesområden

Barn- och ungdomspsykiatri

Utredning och behandling av barn och ungdomar med psykiatriska tillstånd och ibland också deras familjer.

Läs mer om barn- och ungdomspsykiatri

Logopedi

Logopedi handlar om tal-, röst-, språk- och sväljstörningar.

Läs mer om logopedi

Neurovetenskaper

Neurovetenskaper innefattar sjukvårdsspecialiteterna neurologi, neurokirurgi och klinisk neurofysiologi. 

Läs mer om neurovetenskaper

Obstetrik och gynekologi

Ämnet omfattar kunskap om förlossningsvård och kvinnosjukdomar.

Läs mer om obstetrik och gynekologi

Oftalmiatrik

Oftalmiatrik handlar om ögonen, synen och ögonsjukdomar.

Läs mer om oftalmiatrik

Pediatrik

Pediatrik handlar om hur vi kan förbättra hälsan hos barn och ungdomar, från nyfödda till 18-åringar.

Läs mer om pediatrik

Professionell utveckling

Inom ämnet professionell utveckling bedrivs forskning och utbildning inom fyra huvudområden: konsultation, bemötande, ledarskap och reflektion hos hälso- och sjukvårdspersonal.

Läs mer om professionell utveckling

Psykiatri

Psykiatri handlar om att förstå människors psykiska hälsa och ohälsa samt om att behandla psykisk sjukdom.

Läs mer om psykiatri

Öron-, näs- och halssjukdomar

Omfattar kunskapen om vård av patienter med sjukdomar i öron, näsa och hals, hörsel- samt röst- och talrubbningar.

Läs mer om öron-, näs- och halssjukdomar

Senaste nyheterna

Porträtt på Cecilia Hadding, doktorand i professionell utveckling vid institutionen för klinisk vetenskap på Umeå universitet.
Svårt för tidigare sektmedlemmar att be om vårdhjälp

Enligt en avhandling blir många delvis kvar i sektens ideologi och syn på sig själva, efter att de lämnat.

Bild på Magnus Domellöf
Berikning tillverkad av bröstmjölk är inte effektiv

Berikning med en mycket dyr produkt ger inte bättre hälsa hos för tidigt födda barn, visar en studie.

Hornuggla sitter på gren i skogen
Avhandling om hur uggla kan rädda människas hörsel prisas

En avhandling om hur ben från hornuggla kan stå modell för proteser till hörselskadade får pris.

Sophia Harlid
EU-medel till forskning om kemikalier och sjukdom

Umeå-delen av ett europeiskt projekt som omfattar flera ledande forskare har tilldelats 2,3 miljoner kronor.

Porträttbild på Börje Salming.
Två av fem tilldelade verkar vid Umeå universitet

Karin Forsberg och Per Zetterström får medel vid den första tilldelningen från Börje Salming ALS-stiftelse.

Hjärnstimulering minskar ofrivilliga skakningar

Hjärnstimulering i ett relativt nytt område lindrar ofrivilliga skakningar vid bland annat Parkinsons sjukdom.