"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Jonatan Svanlund

Educational qualifications: Recognised university teacher

Works at

Affiliation
Associate professor at Unit of Economic History
Location
Samhällsvetarhuset (ingång närmast lärarhuset), plan 4. , Biblioteksgränd, SAM.D.402 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Vad är ekonomisk historia?, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 95-115
Nilson, Malin; Svanlund, Jonatan
1959 års ekonomiska historia: en festskrift i samband med professor Lena Andersson-Skogs 60-årsdag 2019, Umeå: Enheten för ekonomisk historia, Umeå Universitet 2019 : 66-72
Svanlund, Jonatan
Business History, Abingdon: Routledge 2017, Vol. 59, (2) : 268-291
Arnberg, Klara; Svanlund, Jonatan
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2014, Vol. 46/47 : 128-141
Svanlund, Jonatan
Tillväxtanalys WP/PM, 2013:7
Svanlund, Jonatan; Olsson Spjut, Fredrik
Kvinnors företagande - mål eller medel?, Stockholm: SNS förlag 2011 : 36-75
Svanlund, Jonatan