"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.
Staff photo Jörgen Ivarsson

Jörgen Ivarsson

I am a Educational Developer at the department Centre for Educational Development. 

Works at

Affiliation
Location
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå

My primary field of work is the use of educational technology in higher education. 

Gränslöst lärande, Stockholm: 2012 : 133-134
Ivarsson, Jörgen
ONLINE EDUCA BERLIN: Reaching Beyond Tomorrow
Sjöström, Hans-Erik; Idberger, Karl; Ivarsson, Jörgen
Kvalitetskonferensen 2009: presentationer på Kvalitetskonferensen 2009, Stockholm: Högskoleverket 2009 : 49-
Ivarsson, Jörgen; Fjellström, Mona
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2008 : 155-165
Ivarsson, Jörgen