Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Jörgen Ivarsson

Jörgen Ivarsson

Jag arbetar pedagogisk utvecklare och är supportansvarig vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) inom området E-lärande. Förutom att ansvara för support för Umeå universitets e-lärandesystem, utbildar jag personal inom området e-lärande, producerar stöd- och undervisningsmaterial och jag kan anlitas för riktade konsultuppdrag.

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå

Mitt primära arbetsområde är användningen av utbildningsteknik (IKT) i högre utbildning. Jag har arbetat inom e-lärande och IKT i 10 år och har en bred erfarenhet av att använda teknik som stöd för undervisning och lärande. Min erfarenhet spänner över områden som distansutbildning, Blended Learning och Flipped Classroom. Jag tror att undervisningen i de flesta fall kan förbättras med stöd av tekniken. Som pedagogisk utvecklare är mitt mål att stödja utvecklingen av aktiva, kreativa och kritiska tänkande studenter. Med hjälp av forskning, beprövad erfarenhet och teknik försöker jag stödja lärare för att utveckla kurser som främjar djupinlärning och aktivt lärande. Jag har genom åren följt utvecklingen av teknik med stort intresse och sett hur pedagogiska tankar och idéer påverkat de krav vi ställer på tekniken, samtidigt som tekniken har öppnat för nya utbildningsmöjligheter. Jag har utbildat lärare i hur man använder Podcasting i sin undervisning, hur man använder lärplattformar och hur man "flippar klassrummet". Jag har utbildade lärare i problembaserat lärande och Case-metodik. Jag är väldigt intresserad av att stödja lärare för att utveckla sin undervisning mot studenters aktiva lärande. De senaste två åren har ansvarat för implementeringen av lärplattformen Moodle vid Umeå universitet (Projektledare) Från och med 2018 ansvarar jag för support och lärandestöd för området E-lärande vid Umeå universitet. Det inbegriper för tillfället förvaltningsobjekten Cambro (Sakai), Moodle, Adobe Connect/Zoom, Urkund och UmU play (Kaltura).

2012
Gränslöst lärande, Stockholm: 2012 : 133-134
Ivarsson, Jörgen
2012
ONLINE EDUCA BERLIN: Reaching Beyond Tomorrow
Sjöström, Hans-Erik; Idberger, Karl; Ivarsson, Jörgen
2009
Kvalitetskonferensen 2009: presentationer på Kvalitetskonferensen 2009, Stockholm: Högskoleverket 2009 : 49-
Ivarsson, Jörgen; Fjellström, Mona
2007
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2007 : 155-165
Ivarsson, Jörgen