"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Jörgen Ivarsson

Jag arbetar pedagogisk utvecklare vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) inom området E-lärande.

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå

Mitt primära arbetsområde är användningen av utbildningsteknik (IKT) i högre utbildning.

Gränslöst lärande, Stockholm: 2012 : 133-134
Ivarsson, Jörgen
ONLINE EDUCA BERLIN: Reaching Beyond Tomorrow
Sjöström, Hans-Erik; Idberger, Karl; Ivarsson, Jörgen
Kvalitetskonferensen 2009: presentationer på Kvalitetskonferensen 2009, Stockholm: Högskoleverket 2009 : 49-
Ivarsson, Jörgen; Fjellström, Mona
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2008 : 155-165
Ivarsson, Jörgen