Skip to content
printicon
Staff photo Karin Bölenius

Karin Bölenius

Works at

Affiliation
Senior lecturer (associate professor), clinical at Department of Nursing
Location
Vårdvetarhuset, Hus A, plan 4 och 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå
2019
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Bölenius, Karin; Lämås, Kristina; Sandman, Per-Olof; et al.
2019
Policy and Practice in Health and Safety, Taylor & Francis 2019, Vol. 17, (2) : 146-155
Gyllencreutz, Lina; Pedersen, Ida; Enarsson, Elisabeth; et al.
2018
Journal of Laboratory and Precision Medicine, AME Publishing Company 2018, Vol. 3
Bölenius, Karin; Nilsson, Karin
2018
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Berlin: Walter de Gruyter 2018, Vol. 56, (12) : 2015-2038
Simundic, Ana-Maria; Bölenius, Karin; Cadamuro, Janne; et al.
2018
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Walter de Gruyter 2018, Vol. 56, (11) : 1870-1877
Willman, Britta; Grankvist, Kjell; Bölenius, Karin
2017
BMC Geriatrics, BioMed Central 2017, Vol. 17
Bölenius, Karin; Lämås, Kristina; Sandman, Per-Olof; et al.
2017
International Emergency Nursing, ELSEVIER SCI LTD 2017, Vol. 34 : 2-6
Bölenius, Karin; Vestin, Christin; Saveman, Britt-Inger; et al.
2017
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Vol. 55, (4) : 489-500
Lippi, Giuseppe; Baird, Geoffrey S.; Banfi, Giuseppe; et al.
2016
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2016, Vol. 36, (3) : 168-174
Edvardsson, David; Backman, Annica; Bergland, Ådel; et al.
2014
Nursing Research and Practice : 1-8
Bölenius, Karin; Brulin, Christine; Hällgren Graneheim, Ulla
2013
BMC Health Services Research, BioMed Central 2013, Vol. 13
Bölenius, Karin; Lindkvist, Marie; Brulin, Christine; et al.
2013
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Vol. 51, (2) : 303-310
Bölenius, Karin; Söderberg, Johan; Hultdin, Johan; et al.
2012
BMC Research Notes, Vol. 5 : 39-
Bölenius, Karin; Brulin, Christine; Grankvist, Kjell; et al.
2011
Nursing Intervention Research, Development, Evaluation and Exchange, International symposium, 6-8 april 2011, Montreal, Canada
Bölenius, Karin
2011
Pågående omvårdnadsforskning -en guldgruva för säker patientvård, 8 december 2011, Umeå
Bölenius, Karin

Research groups

Group member