Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Karin Bölenius

Karin Bölenius

Jag heter Karin Bölenius, är professionsutvecklare i omvårdnad vid enheten för utbildning, Region Västerbotten och universitetslektor vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt huvudsakliga arbete är universitetslektor i omvårdnad. Det senaste åren har jag också jobbat som professionsutvecklare och är projektledare för utveckling och införande av introduktionsår för grundutbildade sjuksköterskor i region Västerbotten. Utöver mitt "vanliga" arbete arbetar jag också som styrelseledamot i svensk sjuksköterskeförening och som ledamot i vårdhandboksrådet. 

År 2014 disputerade jag i ämnet omvårdnad, i ett tvärvetenskapligt projekt tillsammans med klinisk kemi. Avhandlingen handlar om venprovtagning kopplat till patientsäkerhet.  

Min nuvarande forskning omfattar personcentrering i vård av äldre, patientsäkerhet i relation till praktiska färdigheter och didaktisk forskning i omvårdnad. Forskning utgör en stor del av min vardag.

Mina samarbetspartners:

*Jag är projektledare för projektet Becoming a Professional Nurse. Det är ett projekt där vi avser utveckla och testa ett mentorskapsprogam för nyanställda sjuksköterskor/mentorer och ledare då det bevisat finns ett behov i att stödja nyutbildade sjuksköterskor i transisionen  att utvecklas till professionell utövare.

*U-Age är ett stort forskarnätverk som fokuserar på äldre personer inom särskilda boenden, trivselboenden och hemtjänst. Vi vill införa ett mer personcentrerat arbetssätt samt öka individens delaktighet i beslut om sin egen omsorg. 

*Jag är medlem i Research in Nursing Skills (RiNS.dk), ett nordiskt nätverk som omfattar utveckling och forskning vad gäller praktiska färdigheter. Nätverket har medlemmar som är kliniker och forskare och vi jobbar i direkt kontakt med klinisk verksamhet.

2020
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 76, (4) : 999-1008
Lämås, Kristina; Bölenius, Karin; Sandman, Per-Olof; et al.
2019
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Bölenius, Karin; Lämås, Kristina; Sandman, Per-Olof; et al.
2019
Policy and Practice in Health and Safety, Taylor & Francis 2019, Vol. 17, (2) : 146-155
Gyllencreutz, Lina; Pedersen, Ida; Enarsson, Elisabeth; et al.
2018
Journal of Laboratory and Precision Medicine, AME Publishing Company 2018, Vol. 3
Bölenius, Karin; Nilsson, Karin
2018
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Berlin: Walter de Gruyter 2018, Vol. 56, (12) : 2015-2038
Simundic, Ana-Maria; Bölenius, Karin; Cadamuro, Janne; et al.
2018
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Walter de Gruyter 2018, Vol. 56, (11) : 1870-1877
Willman, Britta; Grankvist, Kjell; Bölenius, Karin
2017
BMC Geriatrics, BioMed Central 2017, Vol. 17
Bölenius, Karin; Lämås, Kristina; Sandman, Per-Olof; et al.
2017
International Emergency Nursing, ELSEVIER SCI LTD 2017, Vol. 34 : 2-6
Bölenius, Karin; Vestin, Christin; Saveman, Britt-Inger; et al.
2017
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Vol. 55, (4) : 489-500
Lippi, Giuseppe; Baird, Geoffrey S.; Banfi, Giuseppe; et al.
2016
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2016, Vol. 36, (3) : 168-174
Edvardsson, David; Backman, Annica; Bergland, Ådel; et al.
2014
Nursing Research and Practice : 1-8
Bölenius, Karin; Brulin, Christine; Hällgren Graneheim, Ulla
2013
BMC Health Services Research, BioMed Central 2013, Vol. 13
Bölenius, Karin; Lindkvist, Marie; Brulin, Christine; et al.
2013
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Vol. 51, (2) : 303-310
Bölenius, Karin; Söderberg, Johan; Hultdin, Johan; et al.
2012
BMC Research Notes, Vol. 5 : 39-
Bölenius, Karin; Brulin, Christine; Grankvist, Kjell; et al.
2011
Nursing Intervention Research, Development, Evaluation and Exchange, International symposium, 6-8 april 2011, Montreal, Canada
Bölenius, Karin
2011
Pågående omvårdnadsforskning -en guldgruva för säker patientvård, 8 december 2011, Umeå
Bölenius, Karin

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag är kursansvarig för examensarbeten på avancerad nivå och kursansvarig för Evidensbaserad vård och omsorg på avancerad nivå. Vidare arbetar jag i betygskommiten och bedömer examensarbeten på kandidatnivå. Jag undervisar även i evidensbaserad vård i röntgensjuksköterskeprogrammet och distriktsköterskeprogrammet. jag är också examinator för en kurs i röntgensjuksköterskeprogrammet.   

Film: Fika efter en forskare
Fika efter en forskare

Praktiska färdigheter viktiga för patientsäkerheten

Karin Bölenius, institutionen för omvårdnad