"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karin Bölenius

Universitetslektor i omvårdnad vid institutionen för omvårdnad, Umeå universitet med klinisk förenad anställning som professionsutvecklare i omvårdnad vid enheten för utbildning, Region Västerbotten

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt huvudsakliga arbete är universitetslektor i omvårdnad. Det senaste åren har jag också jobbat som professionsutvecklare och är projektledare för utveckling och införande av introduktionsår för grundutbildade sjuksköterskor i region Västerbotten. Utöver mitt "vanliga" arbete arbetar jag också som styrelseledamot i svensk sjuksköterskeförening och som ledamot i det nationella vårdhandboksrådet. 

År 2014 disputerade jag i ämnet omvårdnad, i ett tvärvetenskapligt projekt tillsammans med klinisk kemi. Avhandlingen handlar om säker venprovtagning. Forskargruppen utvecklade och testade ett instrument för mätning av följsamhet till anvisningar vid venös provtagning och utvärderade en intervention med syftet att förbättra och säkerställa korrekt venös provtagning.   

Min nuvarande forskning omfattar 4 områden personcentrering i vård av äldre med hemtjänst, patientsäkerhet i relation till praktiska färdigheter, didaktisk forskning i realtion till praktiska färdigheter och hälsofrämjande arbetsmiljö för sjuksköterskor. Forskning utgör en stor del av min vardag.

Mina samarbetspartners:

*Jag är projektledare för svenska delen av projektet Becoming a Professional Nurse (BeProf). Projektet är gränsöverskridande och omfattar regionerna Nordland Fylke, Norge; Västerbotten, Sverige; Österbotten, Finland. I  projektet avser vi att utveckla och testa ett mentorskapsprogam för nyanställda sjuksköterskor/mentorer och ledare då det bevisat finns ett behov i att stödja nyutbildade sjuksköterskor i transisionen att utvecklas till professionell utövare. Sjuksköterskor har behov av en god arbetsmiljö som kan främja deras hälsa. 

*Hur påverkar Covid-19 hemtjänstpersonalens arbetsmiljö? Fredrik Norström, docent i epidemiologi och biostatistik är projektledare för detta samarbetsprojekt som handlar om att undersöka hur hälsa, arbetsbelastning och arbetsmiljö hos personal och hemtjänstorganisation påverkats av Covid-19. 

*U-Age är ett stort forskarnätverk som fokuserar på äldre personer inom särskilda boenden, trivselboenden och hemtjänst. Vi vill införa ett mer personcentrerat arbetssätt samt öka individens delaktighet i beslut om sin egen omsorg. 

*Jag är medlem i Research in Nursing Skills (RiNS.dk), ett nordiskt nätverk som omfattar utveckling och forskning vad gäller praktiska färdigheter. Nätverket har medlemmar som är både kliniker och forskare och vi jobbar i direkt kontakt med klinisk verksamhet.

BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2024, Vol. 14, (5)
Kallerhult Hermansson, Stina; Kasén, Anne; Hilli, Yvonne; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 24, (1)
Kallerhult Hermansson, Stina; Norström, Fredrik; Hilli, Yvonne; et al.
Journal of Advanced Nursing
Reierson, Inger Åse; Ravik, Monika; Blomberg, Karin; et al.
Sage Open Nursing, Sage Publications 2024, Vol. 10
Tast, Anette; Kasén, Anne; Bölenius, Karin; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Bölenius, Karin; Lämås, Kristina; Edvardsson, David
5th Nordic conference in nursing research, Reykjavik, Iceland, October 2-4, 2023
Kallerhult Hermansson, Stina; Hilli, Yvonne; Norström, Fredrik; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2023, Vol. 96, (8) : 1167-1181
Norström, Fredrik; Zingmark, Magnus; Pettersson-Strömbäck, Anita; et al.
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Walter de Gruyter 2022, Vol. 60, (5) : 662-668
Cadamuro, Janne; Baird, Geoffrey; Baumann, Gabriele; et al.
Creative Education, Scientific Research Publishing 2022, Vol. 13, (07) : 2340-2353
Lämås, Kristina; Härgestam, Maria; Jonsson, Karin; et al.
Journal of Nursing Measurement, Springer 2021, Vol. 29, (3) : E162-E191
Bjørk, Ida Torunn; Larsen, Karin; Ravik, Monika; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2021, Vol. 21, (1)
Lämås, Kristina; Bölenius, Karin; Sandman, Per-Olof; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2020, Vol. 76, (4) : 999-1008
Lämås, Kristina; Bölenius, Karin; Sandman, Per-Olof; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2019, Vol. 19
Bölenius, Karin; Lämås, Kristina; Sandman, Per-Olof; et al.
Policy and Practice in Health and Safety, Taylor & Francis 2019, Vol. 17, (2) : 146-155
Gyllencreutz, Lina; Pedersen, Ida; Enarsson, Elisabeth; et al.
Biochimica Clinica, Vol. 43, (2) : 204-227
Simundic, Ana-Maria; Bölenius, Karin; Cadamuro, Janne; et al.
Journal of Laboratory and Precision Medicine, AME Publishing Company 2018, Vol. 3
Bölenius, Karin; Nilsson, Karin
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Berlin: Walter de Gruyter 2018, Vol. 56, (12) : 2015-2038
Simundic, Ana-Maria; Bölenius, Karin; Cadamuro, Janne; et al.
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Walter de Gruyter 2018, Vol. 56, (11) : 1870-1877
Willman, Britta; Grankvist, Kjell; Bölenius, Karin
Universitetspedagogiska konferensen 2017: undervisning i praktiken – föreläsning, flexibelt eller mitt emellan?, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2017 : 19-23
Bölenius, Karin; Härgestam, Maria; Lämås, Kristina
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2017, Vol. 17
Bölenius, Karin; Lämås, Kristina; Sandman, Per-Olof; et al.
International Emergency Nursing, ELSEVIER SCI LTD 2017, Vol. 34 : 2-6
Bölenius, Karin; Vestin, Christin; Saveman, Britt-Inger; et al.
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Vol. 55, (4) : 489-500
Lippi, Giuseppe; Baird, Geoffrey S.; Banfi, Giuseppe; et al.
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2016, Vol. 36, (3) : 168-174
Edvardsson, David; Backman, Annica; Bergland, Ådel; et al.
Nursing Research and Practice : 1-8
Bölenius, Karin; Brulin, Christine; Hällgren Graneheim, Ulla
BMC Health Services Research, BioMed Central 2013, Vol. 13
Bölenius, Karin; Lindkvist, Marie; Brulin, Christine; et al.
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Vol. 51, (2) : 303-310
Bölenius, Karin; Söderberg, Johan; Hultdin, Johan; et al.
BMC Research Notes, Vol. 5 : 39-
Bölenius, Karin; Brulin, Christine; Grankvist, Kjell; et al.
Nursing Intervention Research, Development, Evaluation and Exchange, International symposium, 6-8 april 2011, Montreal, Canada
Bölenius, Karin
Pågående omvårdnadsforskning -en guldgruva för säker patientvård, 8 december 2011, Umeå
Bölenius, Karin

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

Jag är kursansvarig för examensarbeten på avancerad nivå och kursansvarig för Evidensbaserad vård och omsorg på avancerad nivå. Vidare arbetar jag i betygskommiten och bedömer examensarbeten på kandidatnivå. Jag undervisar även i evidensbaserad vård i röntgensjuksköterskeprogrammet och distriktsköterskeprogrammet och är examinator för kurs i röntgensjuksköterskeprogrammet.   

Fika efter en forskare

Praktiska färdigheter viktiga för patientsäkerheten

Karin Bölenius, institutionen för omvårdnad

Sjuksköterskan Karin Bölenius

Karin tycker att arbetet som lärare är utmanande, intressant och stimulerande.