"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Kristina Persson

Works at

Affiliation
Associate professor at Department of Language Studies Section: Swedish and Scandinavian Studies Role: Director of studies
Location
A, Humanisthuset, korridor HUM.J.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Skrivundervisningens praktiker, Lund: Gleerups Utbildning AB 2023 : 107-120
Ström, Peter; Persson, Kristina
Språklig mångfald: rapport från ASLA-symposiet i Göteborg, 23–24 april 2020: [Linguistic diversity: papers from the ASLA symposiumin Gothenburg, 23–24 April, 2020], Göteborg: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (ASLA) 2022 : 155-171
Persson, Kristina
Svenskans beskrivning 37: Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten Åbo 8-10 maj 2019, Åbo: Svenska institutionen vid Åbo Akademi 2020 : 242-253
Persson, Kristina
Historisk Tidskrift för Finland, Helsingfors: Historiska föreningen (Finland) 2020, Vol. 105, (2) : 176-208
Persson, Kristina; Stenberg, Göran
Studier i svensk språkhistoria, 15
Persson, Kristina; Stenberg, Göran
Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten, Uppsala 25-27 oktober 2017, Uppsala: Uppsala universitet 2019 : 219-229
Persson, Kristina
Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, 68
Persson, Kristina