Skip to content

Information for students, faculty and staff regarding COVID-19. (Updated: 23 November 2020)

printicon

Linn Hentschel

Works at

Affiliation
Location
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå Universitet, 901 87 Umeå
2019
Per Musi, The School of Music of the Federal University of Minas Gerais 2019, (39) : 1-16
Ferm Almqvist, Cecilia; Hentschel, Linn
2018
Estetiska ämnen och genus, Gleerups Utbildning AB 2018 : 145-159
Hentschel, Linn
2017
Visions of Research in Music Education, The New Jersey Music Educators Association 2017, Vol. 29, (1)
Ferm Almqvist, Cecilia; Gullberg, Anna-Karin; Hentschel, Linn; et al.
2017
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 80
Hentschel, Linn
2014
G14: Att utmana makten, Umeå, 26- 28 november 2014
Silfver, Eva; Areljung, Sofie; Hentschel, Linn; et al.