"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linn Hentschel

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå Universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som lektor med 20% forskning i tjänsten, med arbetsuppgifter som kursansvar, undervisning, handledning och examination inom kurser på grund samt avancerad nivå, samt doktorandhandledning. Jag arbetar även på universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) i kursen Kreativitet och samskapande i högre utbildning. Mina forskningsintressen rör estetiska uttryck som demokratisk rättighet samt musikpedagogik med särskilt fokus på sångundervisning. I min forskning använder jag mig ofta av existensfilosofisk fenomenologi, samt av kritiska perspektiv såsom genusteori.

Läromedel från Södertörns högskola, 8
Ferm Almqvist, Cecilia; Hentschel, Linn
Normkritiska perspektiv i pedagogisk verksamhet: förskola, fritidshem och skolans tidigare år, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 303-318
Ferm Almqvist, Cecilia; Hentschel, Linn
Svensk Tidskrift för Musikforskning, Svenska samfundet för musikforskning 2023, Vol. 105
Hentschel, Linn
NNRME 2023: Program 29 March
Hentschel, Linn; Ferm Almqvist, Cecilia
Proceedings of the 28th annual conference, International sustainable development research society: sustainable development and courage: culture, art and human rights
Ferm Almqvist, Cecilia; Hentschel, Linn
Journal for Research in Arts and Sports Education, Cappelen Damm Akademisk 2022, Vol. 6, (3) : 11-26
Ferm Almqvist, Cecilia; Hentschel, Linn
Samsang gjennom livsløpet, Cappelen Damm Akademisk 2022 : 173-197
Hentschel, Linn
European Journal of Philosophy in Arts Education, University College of Music Education in Stockholm (SMI) 2022, Vol. 7, (2) : 97-132
Hentschel, Linn; Ferm Almqvist, Cecilia
Nordic network for research in music education 2022 conference: book of abstracts
Hentschel, Linn; Ferm Almqvist, Cecilia
Cutting Edge Kulturskole 2022, Online via Kristiansand, Norway, February 16-18, 2022
Hentschel, Linn; Ferm Almqvist, Cecilia
NNRME 2021: Qualities in Music Education Practice and Research. Online via Trondheim, Norway, March 2-3, 2021
Hentschel, Linn
Voicing Dialogues, online, November 29, 2021
Hentschel, Linn
Gender issues in Scandinavian music education: from stereotypes to multiple possibilities, New York: Routledge 2021 : 95-113
Hentschel, Linn; Almqvist, Cecilia Ferm
ABLE Assembly 2021: Arts Better the Lives of Everyone: "Intersectionality, Disability and Arts Education". Online, April 10-11, 2021
Hentschel, Linn; Ferm Almqvist, Cecilia
NNMPF 2020: ”The topology of music education". Copenhagen, Denmark, March 3-5, 2020
Hentschel, Linn; Persson, Mikael
Per Musi, The School of Music of the Federal University of Minas Gerais 2019, (39) : 1-16
Ferm Almqvist, Cecilia; Hentschel, Linn
Estetiska ämnen och genus, Gleerups Utbildning AB 2018 : 145-159
Hentschel, Linn
Visions of Research in Music Education, The New Jersey Music Educators Association 2017, Vol. 29, (1)
Ferm Almqvist, Cecilia; Gullberg, Anna-Karin; Hentschel, Linn; et al.
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 80
Hentschel, Linn
GeMUS: Gender and music: Practices, Performances, Politics. Örebro, Sweden, March 16-18, 2016
Hentschel, Linn
G14: Att utmana makten, Umeå, 26- 28 november 2014
Silfver, Eva; Areljung, Sofie; Hentschel, Linn; et al.
Barns sjungande som mänsklig rättighet

Linn Hentschel föreläsning 12 oktober 2023