"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Linn Hentschel

Linn Hentschel

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå Universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar som lektor med 50% forskning i tjänsten, och den resterande halvan ägnar jag åt kursansvar, undervisning, handledning och examination inom kurser på grund samt avancerad nivå, samt doktorandhandledning. Mina forskningsintressen rör estetiska uttryck som demokratisk rättighet samt musikpedagogik med särskilt fokus på sångundervisning. I min forskning använder jag mig ofta av existensfilosofisk fenomenologi, samt av kritiska perspektiv såsom genusteori.

Läromedel från Södertörns högskola, 8
Ferm Almqvist, Cecilia; Hentschel, Linn
Svensk Tidskrift för Musikforskning, Svenska samfundet för musikforskning 2023, Vol. 105, (1)
Hentschel, Linn
NNRME 2023: Program 29 March
Hentschel, Linn; Ferm Almqvist, Cecilia
Normkritiska perspektiv i pedagogisk verksamhet: förskola, fritidshem och skolans tidigare år
Hentschel, Linn; Ferm Almqvist, Cecilia
Proceedings of the 28th annual conference, International sustainable development research society: sustainable development and courage: culture, art and human rights
Ferm Almqvist, Cecilia; Hentschel, Linn
Journal for Research in Arts and Sports Education, Cappelen Damm Akademisk 2022, Vol. 6, (3) : 11-26
Ferm Almqvist, Cecilia; Hentschel, Linn
Samsang gjennom livsløpet, Cappelen Damm Akademisk 2022 : 173-197
Hentschel, Linn
European Journal of Philosophy in Arts Education, University College of Music Education in Stockholm (SMI) 2022, Vol. 7, (2) : 97-132
Hentschel, Linn; Ferm Almqvist, Cecilia
Nordic network for research in music education 2022 conference: book of abstracts
Hentschel, Linn; Ferm Almqvist, Cecilia
Cutting Edge Kulturskole 2022, Online via Kristiansand, Norway, February 16-18, 2022
Hentschel, Linn; Ferm Almqvist, Cecilia
NNRME 2021: Qualities in Music Education Practice and Research. Online via Trondheim, Norway, March 2-3, 2021
Hentschel, Linn
Voicing Dialogues, online, November 29, 2021
Hentschel, Linn
Gender issues in Scandinavian music education: from stereotypes to multiple possibilities, New York: Routledge 2021 : 95-113
Hentschel, Linn; Almqvist, Cecilia Ferm
ABLE Assembly 2021: Arts Better the Lives of Everyone: "Intersectionality, Disability and Arts Education". Online, April 10-11, 2021
Hentschel, Linn; Ferm Almqvist, Cecilia
NNMPF 2020: ”The topology of music education". Copenhagen, Denmark, March 3-5, 2020
Hentschel, Linn; Persson, Mikael
Per Musi, The School of Music of the Federal University of Minas Gerais 2019, (39) : 1-16
Ferm Almqvist, Cecilia; Hentschel, Linn
Estetiska ämnen och genus, Gleerups Utbildning AB 2018 : 145-159
Hentschel, Linn
Visions of Research in Music Education, The New Jersey Music Educators Association 2017, Vol. 29, (1)
Ferm Almqvist, Cecilia; Gullberg, Anna-Karin; Hentschel, Linn; et al.
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 80
Hentschel, Linn
GeMUS: Gender and music: Practices, Performances, Politics. Örebro, Sweden, March 16-18, 2016
Hentschel, Linn
G14: Att utmana makten, Umeå, 26- 28 november 2014
Silfver, Eva; Areljung, Sofie; Hentschel, Linn; et al.